Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) åpnet forrige uke opp for at pasienter ved sykehusene kan få besøk.

– Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene, skriver UNN på egen hjemmeside.

Følgende retningslinjer gjelder fra fredag 5. juni 2020:

 • Det forutsettes at de som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke er i karantene eller isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Besøk skal avtales med aktuell avdeling/sengepost via telefon på forhånd.
 • Vi ber besøkende vurdere om besøket er nødvendig. For eksempel hvis pasienten ikke er alvorlig syk, og likevel skal skrives ut i løpet av få dager.
 • Som hovedregel tillater vi at hver pasient kan ha besøk av en person per dag. Besøket kan vare inntil en time. I spesielle tilfeller kan unntak fra besøksreglene gjøres etter avtale med aktuell avdeling/sengepost.
 • Våre intensivavdelinger har egne regler for besøk. Ta kontakt for avtale.
 • På barselavdeling/-hotell tillates det inntil videre kun besøk av partner (som ikke er underlagt samme tidsbegrensninger som øvrige besøkende). Partner kan være med under den aktive delen av fødselen.
 • De som kommer på besøk skal sprite hendene når de går inn i sykehuset, før de går inn til pasienten, og før de forlater pasientens rom og sykehuset.
 • Besøkende skal holde to meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker for å unngå nærkontaktsituasjoner.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra avdelingen/sengeposten der pasienten er innlagt, og ikke ha lengre opphold i sykehusets fellesarealer.
 • Det tillates at besøkende har med blomster/gaver. Levering via blomsterbud tillates inntil videre ikke.
 • Pasienter som er avhengig av ledsager, kan ha med seg denne inne på sykehuset.