I Tjeldsund kommune er vi sammen for hverandre. Vi har ikke rom for hets mot folk fordi de er samisk, verken blant voksne, unge eller barn. Mange samer vegrer seg for å vise sin samiske tilknytning i det offentlige rom, i frykt for hets eller latterliggjøring. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor går vi nå sammen og setter ned foten. Samer skal være trygge i Tjeldsund.

I Tjeldsund kommune har unge og voksne samer opplevd en økning av hets, både i skole og i lokalsamfunn. Mange samer opplever at dette ikke isolerte hendelser, men at det finnes utallige historier om hvordan samer opplever å få skjellsord rettet mot seg, eller bli hetset på annen måte i dagliglivet eller digitalt.

Samehets er ikke akseptabelt, og det må ta slutt. Det er ikke akseptabelt på skolen, på butikken, i idretten eller i kommentarfeltet. Derfor går vi nå sammen, og oppfordrer alle til å sette ned foten mot samehets i Tjeldsund.