Med stengte anlegg og strenge restriksjoner over lang tid har frafallet i nordlandsidretten økt. Gjennom denne perioden har den norske idrettsbevegelsen mistet 18,8 prosent av sine medlemmer i Nordland. Det er alarmerende!

Noe av det fineste med idretten, er frivilligheten og dugnadsånden – det er likevel også helt nødvendig at ordningene er gode nok, slik at idretten i alle kommunene er levedyktig og har muligheten til å blomstre.

Breddeidretten skal favne om flest mulig, på alle nivåer. Enten en ønsker å bli den neste toppscoreren i Eliteserien, eller å la flere få glede av idretten en selv er så glad i.

For breddeidretten er en viktig del av manges hverdag. Både for den fysiske og psykiske helsen, men også fordi idretten kan motvirke ensomhet gjennom fellesskap. Derfor er det skremmende å se denne utviklingen, hvor blant annet færre lokale fotballag melder seg opp for den kommende serien, fordi de ikke klarer å samle nok spillere.

Regjeringen har sviktet idretten. Selvfølgelig har pandemien vært utfordrende å balansere, men den helhetlige satsingen på idretten har ikke vært god nok. I vår 100-dagersplan, skal vi innføre full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett i budsjettet for 2022. Frivilligheten og idretten skal bruke pengene på utstyr og aktivitet, ikke på å betale moms.

Det skal være en enkel vei inn i breddeidretten, uansett om man bor i en by eller på bygda. Det skal være et statlig ansvar å tilrettelegge for at alle har mulighet til å være aktiv i idrett, så vel som i kulturlivet og frivilligheten.

Det betyr noe, hvem som styrer landet. En stemme til Arbeiderpartiet, er en stemme på en sterkere satsing på idretten. Det er mange grunner til at dette er viktig: bolyst i hele fylket og alle landets kriker og kroker, folkehelsen og fellesskapet.