Tirsdag ble politiet varslet om at en britiskregistrert bil sto parkert ved Evenestangen, like sørøst for flyplassen på Evenes. Like ved sto en person som opererte en drone.

10.000 kroner i bot

– Vi fikk inn en melding om droneflyging i Evenesvika. Politiet fikk kontakt med droneflygeren, som viste seg å være en britisk kvinne som brukte dronen i yrkesformål, forteller lederen ved operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt, Lars Halvorsen.

Agenter i den russiske etterretningen kjører ikke nødvendigvis rundt i en Pobeda og fremviser russisk pass, men kvinnens yrkesformål var ifølge Halvorsen ikke etterretning på vegne av russerne.

– Nei. Det er ikke mistanke om at hun hadde noen etterretningsmessige hensikter.

Droneflygingen skjedde uansett innenfor forbudssonen for flyplassen, en forbudssone som gjelder alle norske flyplasser – om de er militære eller ikke.

Lars Halvorsen sier kvinnen ble ilagt et forelegg på 10.000 kroner for den ulovlige aktiviteten.

Biler med russiske skilter

Ut fra Evenes flystasjon opererer et av NATOS mest potente våpensystemer; kampflyet F-35. I tillegg bygges basen for de nye norske maritime patruljeflyene P-8 Poseidon. Det gjør at Evenes er et ettertraktet mål for utenlandsk etterretningsvirksomhet.

Flystasjonen på Evenes omkranses av et 14 kilometer langt gjerde med ulike sensorer og kameraer. Spesialtrente hunder benyttes også til vakthold på og rundt flystasjonen.

Flere ganger i år har utlendinger sendt droner mot nye Evenes flystasjon. I sommer ble tre utlendinger stanset før de fikk dronen i lufta ved Evenes kirke. Det var tre personer fra Serbia som etter sigende skulle fotografere Evenes kirke.

Fremover er kjent med at det i de siste ukene er observert biler med russiske skilter i umiddelbar nærhet til flystasjonen.

Begrenset politimyndighet

Luftvingsjef oberst Eirik Guldvog ved 133 luftving på Evenes flystasjon, har det overordnede ansvaret for alt som skjer på Evenes flystasjon – og det som måtte skje av aktivitet rundt flystasjonen som kan oppfattes som en trussel.

Guldvog bekrefter at det er registrert aktivitet med både droner og fremmede kjøretøy rundt flystasjonen.

– I utgangspunktet meldes slike observasjoner direkte til politiet, men vi varsler også gjennom Forsvarets interne sikkerhetskanaler, forteller Guldvog.

– Vi har også en egen sikkerhetsseksjon som jobber lokalt, legger han til.

Hvordan sikkerhetsseksjonen lokalt på Evenes reagerer på meldinger om droner og kjøretøy, vil ikke Guldvog gå konkret inn på, men sier at militært personell på Evenes har begrenset politimyndighet.

Kan anholde personer

– Jeg har ikke lyst til å fortelle hvordan vi jobber eller hvilke kapasiteter vi besitter, men vi møter på folk både rundt gjerdene på flystasjonen, i områdene rundt – og i områder som vi definerer som umiddelbar nærhet.

– Hvordan utøves den begrensede politimyndigheten fra mannskapene på Evenes?

– Vi kan sjekke ut vedkommendes papirer for å fastslå identitet, og vi kan anholde personer på militært område eller dersom noen handler direkte mot militært område. Vi kan også innhente opplysninger før vi overlater vedkommende til sivilt politi, sier Eirik Guldvog.

Høy militær aktivitet

Også lokalbefolkningen oppfordres til å følge med på hva som skjer i nærområdet.

– Vi er selvsagt interessert i å danne oss et bilde av hva som skjer rundt Evenes flystasjon, og vi er interessert i å bli gjort oppmerksom på om det skjer aktivitet ut over det som lokalbefolkningen oppfatter som normalt.

– Spesielt i den situasjonen vi er i nå, så oppfordrer vi lokalbefolkningen til å melde fra dersom de kommer over mistenkelig aktivitet – enten til oss eller til politiet.

Fra mandag 24. oktober og ut uken gjør luftvingsjefen oppmerksom på at det vil være høy militær aktivitet i området etter som mannskaper på både flystasjonen og Heimevernet skal øve.

– Er dette som en konsekvens av at krigen i Ukraina rykker stadig nærmere?

– Dette er normal og planlagt styrkeproduksjon, men i den situasjonen vi er i når så passer det for så vidt bra.