Drøyt 100 togpassasjerer værfaste i Narvik. – Hotellene i Kiruna og Luleå er fulle. Vi dekker fly eller hotell i Narvik for dem som er rammet

Togtrafikken mellom Kiruna og Narvik har vært innstilt siden lørdag på grunn av dårlig vær.