Du har lite å frykte, Geir-Ketil

En ny flyplass i Lofoten er ingen trussel.