Intervju med Gunn Brekke i Narvik Hundeklubb. Video: Kristoffer Klem Bergersen