Gå til sidens hovedinnhold

Nå vil de bli kvitt denne rakkeren

Artikkelen er over 2 år gammel

Interreg-prosjektet FAMNA har som mål å redusere bestanden av villmink i de mest minkutsatte deler av Nordland, Vesterbotten og Østerbotten.

Det vi si i kystområdene og i de viktigste vassdrag med forbindelse til havet. Dette inkluderer også de mest næringsrike våtmarkene i området, skriver Nordland fylkeskommune.

Prosjektets mål er å få etablert et storskala, permanent og effektivt forvaltningssystem for villmink.

Lite effektivt

Ulempen med de tidligere forvaltningsprosjektene har vært kostnadene. Det settes inn store ressurser over en tidsbegrenset periode, men så snart jakttrykket er redusert vil minken gjenerobre området. Metoden som er brukt er derfor lite effektive, ifølge NFK.

Flere forskningsprosjekter viser til viktigheten av et storskala forvaltningsområde.

Minken har en svært stor spredningsevne. Forvaltningsarbeidet bør derfor være permanent, slik at individene i og utenfor området ikke får mulighet til å bygge opp en ny populasjon.

Dette prosjektet skal teste ut et stort forvaltningsområde fra innland til hav, i et grenseoverskridende samarbeid med Finland og Sverige.

Stor nedgang

Det nye systemet vil kreve mindre personell. Fangsten av mink vil bli noe redusert, men metoden vil likevel være mer effektivt på lengre sikt. Man vil kunne forvente en stor nedgang i minkbestanden.

Prosjektet vil også produsere en manual for fangstredskaper i forvaltningssystemet, samt retningslinjer for modellen i ulike miljøer.

Kommentarer til denne saken