Nettavisen: – De kan bite, og noen opplever langvarig kløe.

Den lever av å suge blod fra hjortedyr, og fra september til rundt første nattefrost jakter de en vert de kan overvintre på. For turglade sjeler som liker seg i skogen har hjortelusflua blitt en stor plage.

Hjortelusflua er nemlig ikke så god til å bedømme om den store skyggen som kommer forbi dem er et hjortedyr, eller ikke. Derfor kan de som ferdes i skogen om høsten oppleve å få hjortelusfluer på seg, noen ganger så mye som flere titalls.

– De tar sjansen på at skyggen som kommer mot dem er et hjortedyr, og lander de da på et menneske eller et annet dyr i stedet, er det bomtur. Og det betyr den visse død for dem, fordi de har en tendens til å kaste vingene når de lander på en vert. Slik kommer de seg ikke videre når de først har landet på noe de ikke kan leve på, sier Preben Ottesen, avdelingsdirektør for skadedyravdelingen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Nettavisen.

– Myggmidler har null effekt

Han sier det er lite som ser ut til å hjelpe når det kommer til å holde hjortelusfluene unna mennesker.

– De reagerer ikke på myggmidler, så det har null effekt. En finsk undersøkelse viser at de foretrekker svarte og røde klær framfor hvite. Og at de er mer hissige på overkroppen enn midjen og beina. Så hvis man tar på seg en hvit caps og hvit jakke, så kan man nok redusere problemet. Undersøkelsen viste dog at hjortelusfluer landet på hvite klær, men i mindre grad enn på svart og rødt.

Selv pleier Ottesen å ha med seg en kam når han ferdes i skogen, og den bruker han til å fortløpende gre bort hjortelusfluene som lander på ham.

Bitt kan gi langvarig kløe

Selv om hjortelusfluene fort skjønner at de ikke kan leve på mennesker, hender det at de biter likevel.

– De kan bite, men jeg har hatt veldig mange på meg og aldri blitt bitt. Jeg har hørt om folk som har fått langvarig kløe av disse bittene, og noen hevder det har klødd i inntil ett år. Men hos de fleste kan det klø litt de første ukene, eller ingenting i det hele tatt, sier Ottesen til Nettavisen.

Det lille insektet er flat i formen, og kan være vanskelig å få tak i. En del opplever å ha en hjortelusflue på seg i flere dager før den oppdages, for eksempel fordi den kryper rundt i hodebunnen.

Spredningen har stagnert

I lang tid har utbredelsen av hjortelusflua spredt seg mer og mer, år for år. Men nå kan Ottesen i FHI fortelle at vandringen nordover ser ut til å ha stagnert på 61 grader nord.

– Man kan egentlig dra en linje fra Lillehammer til Rena. Og det samme har skjedd i Sverige. Også der stopper utbredelsen på 61 grader nord. 

Ser man til Finland, er det annerledes. Den finske hjortelusflua er en annen stamme, men samme art som den svensk-norske.

– Det pussige i Finland er at utbredelsen går helt til 65 grader nord. Den finske hjortelusflua er noe større og mer robust enn den svensk-norske. 

Ottesen tror klimaendringer kan føre til at også utbredelsen i Sverige og Norge strekker seg til 65 grader nord i framtiden.

Kan spre seg til Norge

Utbredelsen av den finske utgaven av hjortelusflua stopper i bunnen av Bottenvika, men Ottesen ser ikke bort ifra at den kan komme til å spre seg til Sverige, og senere Norge.

– Tanken har slått meg at den da kan begynne å ekspandere sørover, i motsetning til den svensk-norske, som ekspanderte fra Skåne i Sverige og østover. Hvis det skjer, kan også områdene mellom 61 og 65 grader nord bli rammet. 

– Hva vil en eventuell invasjon av den finske hjortelusflua innebære for Norge?

– For trøndere, som har store skogområder og en stor bestand av elg, så vil de nok kunne få oppleve hva hjortelusflua er for noe.

Vestlandet neste

Enn så lenge er Vestlandet stort sett skånet for det litt plagsomme insektet. Men skal vi tro Folkehelseinstituttet, er det bare snakk om tid før hjortelusflua sprer seg ordentlig fra Vest-Agder og videre til Rogaland og langs vestlandskysten.

Med jevne mellomrom kommer det likevel meldinger om funn av hjortelusflue på Vestlandet og i Trøndelag, men dette viser seg nesten alltid å være feil, ifølge Ottesen.

– Disse funnene viser seg nesten alltid å være vanlig fuglelusflue, forteller han til Nettavisen.