Desember er en måned hvor vi skal kose oss, være sammen, spise godt og glede andre med gaver. Men det kan bli kostbart. Strømpriskrise og nye, kraftfulle koronatiltak treffer mange beinhardt midt i julestria. For mange er privatøkonomien nå ekstra presset. Å øke matprisene vil være en ytterligere belastning mange vil slite med å håndtere.

Senterpartiet har nå tatt over Landbruks- og matdepartementet, og de er tydelige på at de ønsker dyrere mat for folk flest. Tanken er at dette skal komme bonden til gode. Det er for så vidt en god intensjon, problemet er bare at vi allerede har høye priser i Norge på en rekke vanlige varer. Eksempelvis lå prisnivået for gruppene melk, ost og egg, brød og kornvarer og frukt og grønnsaker henholdsvis 74, 67 og 58 prosent over gjennomsnittet i EU.

Vi betaler allerede dyrt for norsk mat. Nå vil Senterparti-Arbeiderparti-regjeringen at nettopp maten bør koste mer. Det konkluderte de med i tilleggsforhandlingene til jordbruket i oktober. Det må jeg innrømme at jeg er svært kritisk til.

Høyre vil at du som forbruker skal kunne velge blant flere og billigere varer i butikken du handler i. Det er allerede for lite konkurranse i dagligvaremarkedet, med kun tre dominerende aktører. Senterpartiet jobber nå systematisk for et monopol på melk, støttet av Arbeiderpartiet. De har plutselig stanset utbetaling av distribusjonstilskudd til Rørosmeieriet og Q-meieriene. Det kan være starten på slutten for Tines konkurrenter. Foreløpig betyr det riktignok «bare» at du får dyrere melk i butikken.

Bøndenes inntektsutvikling må bli bedre, men svaret er ikke høyere priser ut til deg og meg som forbrukere. Nye, innovative og teknologiske løsninger har de siste åtte årene vokst frem og blomstret nettopp i landbruket. Smart landbruk eller agroteknologi skaper nettopp økte markedsinntekter gjennom et mer moderne, klimavennlig og teknologisk landbruk.

Konsulentselskapet McKinsey mener at digitalisering av landbruket kan utløse mer enn 500 milliarder dollar i BNP innen 2030. Inntekts- og eksportpotensialet er enormt, og Høyre vil doble agritech-næringens bidrag til eksportinntekter innen 2030.

Hurdal-plattformen omtaler ikke Agritech med et eneste ord. Derfor inviterer Høyre regjeringen med på å satse på agritech for å øke bøndenes inntekter, samtidig som vi holder matvareprisene lave.