Problemene på E10 over Bjørnfjell koster samfunnet dobbelt så mye som nummer to på listen

KOSTER: Når det stopper opp på Bjørnfjell koster det samfunnet mange millioner kroner. Illustrasjonsfoto.

KOSTER: Når det stopper opp på Bjørnfjell koster det samfunnet mange millioner kroner. Illustrasjonsfoto. Foto:

Når det blir uvær og stans i trafikken på E10 over Bjørnfjell koster det samfunnet mye.

DEL

Statens vegvesen ga Nordlandsforskning i oppgave å finne ut av hvor mye det koster samfunnet når fjellovergavene i Nord-Norge blir rammet av forsinkelser på grunn av uvær.

Nå har de funnet ut at samfunnet årlig taper 90 millioner kroner på dette.

Funnene melder Statens vegvesen om i en pressemelding mandag.

Flere følger

I undersøkelsen tok Nordlandsforskning for seg 17 av de viktigste høyfjellsstrekningene i landsdelen. Kostnadene kommer av økt transporttid når veiene stenges, når det blir kolonnekjøring og ikke minst generell lavere hastighet.

Les også:

– Analysen omfatter bare de direkte samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av økt transporttid. I tillegg kommer tap i verdi på forsinket gods, som for eksempel redusert pris for fersk sjømat og andre kostnader som følger av at transporten blir forsinket, skriver Statens vegvesen.

BJERKVIKLIA: Er et kjent problemområde for tungtransporten i regionen.

BJERKVIKLIA: Er et kjent problemområde for tungtransporten i regionen. Foto:

Stor belastning

Kostnadene har de kommet fram til ved å se på statistikk over trafikkmengde, kjørehastigheter og registrerte stengninger på de ulike fjellovergangene. Representanter fra transportbedrifter og sjømatnæringen er også intervjuet om ulempene.

– Analysen viser at den samfunnsøkonomiske nytten av å gjøre utbedringer kan være betydelig på flere av fjellovergangene, sier Kjersti Granås Bardal, som har laget rapporten.

Les også:

– Vi vet at stengning, kolonnekjøring og vanskelige kjøreforhold vinterstid er en belastning både for folk, næringsliv og samfunnet for øvrig. Men kostnadene har aldri tidligere vært konkretisert på denne måten, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Hun har bestilt rapporten fra Nordlandsforskning.

Mulige tiltak

– Vi har ganske mye kunnskap om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved køer i storbyer, og nå har vi også fått bedre kunnskap om et område som er spesielt viktig for oss i nord, fortsetter Gifstad.

Den veistrekningen som medfører de største samfunnsøkonomiske kostnadene ved dårlig framkommelighet vinterstid er E10 over Bjørnfjell.

De såkalte «tidskostnadene» her beløper seg til 20 millioner kroner årlig. En fjerdedel av disse kostnadene er knyttet til tyngre kjøretøy.

– Vi kan ikke investere oss bort fra vinteren. Vi vil fortsatt ha mye vær og fjell i nord, og vi kan ikke bruke mange milliarder på å bygge tunneler alle steder der vinteren skaper problemer. Aktuelle tiltak kan være belysning, ekstra strøing, grøfter og eventuelt breddeutvidelser som kan bedre framkommeligheten. Analysen forteller oss at å satse på tiltak for å bedre framkommeligheten vinterstid kan være god samfunnsøkonomi, og dette er noe vi i Region nord vil ta med oss inn i arbeidet med Nasjonal transportplan, siteres Gifstad på.

Se hele oversikten her:

Fjellovergang Tidskostnader
stengt
per år
(1000 NOK)
Tidskostnader
kolonne
per år
(1000 NOK)
Tidskostnader
redusert fart
per år
(1000 NOK)
Tidskostnader
totalt
per år
(1000 NOK)
Tidskostnader
tyngre kjøretøy per år
(1000 NOK)
Kostnadsandel
tyngre kjøretøy
E10 Bjørnfjell 13067 2188 5510 20765 5301 26 %
E69 Olderfjord-
Honningsvåg
3391 514 7030 10935 3591 33 %
E6 Sennalandet 3829 2342 3075 9246 2957 32 %
E6 Kvænangsfjellet 4333 323 2854 7510 2986 40 %
E6 Saltfjellet 4335 1861 893 7089 3189 45 %
Rv. 94 Kvalsund bru-
Hammerfest
1700 818 4321 6839 1417 21 %
E12 Umbukta 3032 450 569 4051 689 17 %
Fv. 891 Båtsfjordfjellet 2011 941 1064 4016 1500 37 %
Fv. 890 Kongsfjordfjellet 2074 818 1064 3956 1478 37 %
E6 Bjerkviklia 406 28 2710 3144 930 30 %
E8 Skibotn 312 4 2302 2618 823 31 %
E75 Vardø-Vadsø 694 349 1386 2429 714 29 %
E6 Skjellesvikskaret 1192 0 1153 2345 796 34 %
E6 Gratangsfjellet 438 180 1125 1743 553 32 %
Rv. 77 Graddis 222 1 973 1196 399 33 %
E6 Ulvsvågskaret 67 0 341 408 108 26 %
E6 Kråkmofjellet 152 70 -44 178 62 35 %
TOTALT per år 41255 10887 36326 88468 27493 31 %


Artikkeltags