- Kan ikke tillate at Norge deles i to

Om det blir stopp i lengre tid enn en halv time, er det nå forberedt for at Fagernestunnelen åpnes for trafikk med følgebil.