Ambulansen må ringe for å få ryddet stengt E6-tunnel

I verste fall kan det være snakk om at ambulansen må vente i fem minutter på at E6 gjennom Ballangen blir ryddet. Ikke optimalt, men akseptabelt, ifølge UNN.