Effektivisere, hva/hvem? 

Av
DEL

Leserbrev

I dagens lokalavis (Fremover. 11. mai) får vi innsyn i hvilke utfordringer Narvik Kommune vil stå overfor fremover, først og fremst på grunn av korona krisen. 45 millioner i redusert skatteinngang pluss et drøyt antall millioner i ekstra kostnader (lønn/innkjøp). For en kommune med stram økonomi gjennom mange år (så lenge jeg kan huske) sier det seg selv at prioriteringene vil bli vanskelige fremover.

De fleste kommunene har det nok mer eller mindre på samme måten, tenker jeg.

Hva svarer regjeringen?

Jo, i Klassekampen (6. mai) blir kommunalminister Nikolai Astrup intervjuet.

Hans medisin er at kommunene må effektivisere sin drift samt drive innovasjon (finne nye måter å gjøre tingene på hvis vi skal fornorske begrepet).

Med andre ord: Si opp ansatte!

På den måten mener han at et samlet kommune-Norge bør klare å hente inn et samlet tap på mellom 12,5 og 20 milliarder kroner. (tall fra KS). Her vil regjeringen kun bidra med 4,9 milliarder såfremt de ikke endrer synspunkt frem til revidert nasjonalbudsjett. Det er jo lov å håpe...

Hvem?

Hvem tenker ministeren skal sies opp i kommunene? Neppe ordførere eller rådmenn. Neppe økonomisjefer eller andre fagsjefer.

Nei, det blir nok de som alltid blir oppfattet som de vi kan klare oss uten, nemlig helsearbeidere, renholdsarbeidere, renovasjonsarbeidere, vann og avløpsarbeidere, lærere og sjåfører. Altså de samme som det norske folk de siste 2 månedene har fått demonstrert til punkt og prikke er de yrkesgrupper vi er totalt avhengig av under kriser som denne.

Av såkalt innovative tiltak vil det bli nedlegging av skoler (ny skolestruktur), barnehager, omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsboliger (billigere for kommunene) og liknende tiltak. Bare slik kan kommunene sette sammen større klasser, stramme inn pleiefaktoren og ved det trenge færre folk i arbeid.

Applausen...?

Hvis noen yrkesgrupper skal bli verdsatt som fortjent er det nettopp de som kommunalministeren anmoder kommunene om å effektivisere bort. Overrasket? Nei og det kan ikke vi, det norske folk akseptere. Det motsatte må jo skje..og det betyr kort og godt at lønna og dermed statusen på yrkene må oppgraderes, noe som igjen forutsetter at kommunene settes i stand til å betale lønn som fortjent.

Det betyr igjen at ved neste utdeling av krisepakker må det tas høyde for å kompensere kommunenes tap til 100, om ikke 120%. Bare slik kan vi omsette den velfortjente applausen til konkret handling.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags