Megleren nektet å oppgi prisen da det ble solgt. Nå er prisen kjøperen måtte ut med offentliggjort

En av regionens dyreste boliger.