Har bestemt seg for å fjerne fritaket for bompenger for el-biler

Andelen av el-biler i Bergen er på 20,5 prosent. Dermed blir det gitt klarsignal for å etablere bompengebetaling for elbiler.