Eldreomsorg i Narvik kommune var et fraværende tema i årets valgkamp. Det virket som om de fleste politiske partiene i Narvik skydde unna så fort man nevnte ordet. Og jeg kan skjønne det veldig godt. Eldreomsorgen i vår kommune er til å le, eller gråte, av.

Nå lurer du sikkert på hvordan jeg kan si noe så idiotisk. Vi har jo gang på gang fått høre at kommunen tilbyr for mange, og for gode, tjenester. Og vi har for høy dekningsgrad på institusjonsplasser sies det. Og vi bruker jo mer penger per innbygger på omsorg, enn sammenlignbare kommuner. Det sier jo alt av tall og statistikk. Så da må jo eldreomsorgen i Narvik være fantastisk?

Med analysen fra Agenda Kaupang i hånden, så har kommunen kuttet i korttidsplasser og faste institusjonsplasser.

En hel etasje på OBS ble lagt ned (9 plasser) med begrunnelse i at Narvik har for høy dekningsgrad på bofellesskap og sykehjem, sammenlignet med andre kommuner.

Det ble bestemt av Villa Solborg skulle avvikles. 30 omsorgsplasser med heldøgnsbemanning forsvant med et pennestrøk. Det bør nevnes at Villa Solborg også huset et dagsenter for personer med demens, som nå blir borte.

Vi har tydeligvis for mange korttidsplasser i kommunen vår. For også disse ser ut til å kunne kuttes uten store problemer.

Korttidsavdelingen på Furumoen sykehjem ble flyttet til REO. Av de 12 plassene som dro fra Furumoen, var det dog bare 6 plasser igjen når de ankom REO. De resterende 6 plassene ligger sikkert gjenglemt i en grøft en plass mellom Furumoen og Sykehushaugen. Et kutt i korttidsplasser, dårlig kamuflert som flytting av plasser.

Nå skryter jo kommunen på seg at det blir flere korttidsplasser når vårt nye helsehus åpner. Men hvis man først kutter i plassene, for så å få nye plasser, hvor mange flere plasser har man da egentlig fått. Av de ca. 20 nye korttidsplassene som kommer på Helsehuset, er det ihvertfall 6 gamle plasser som magisk gjenoppstår.

Kommunen sier at de ønsker å gi et bedre tilbud til beboerne i eget hjem. For å oppnå dette styrkes de hjemmebaserte tjenestene med økte fysio- og ergoterapiressurser. Men hva med hjemmesykepleiere og hjemmehjelpen? Bør ikke disse styrkes? Eller er disse tjenestene også omfattet under de tjenestene som er for mange og for gode?

Virkelighet og statistikk går ikke alltid hånd i hånd. Det er forskjell på hva tallene forteller oss, og hvordan virkeligheten blir oppfattet blant de som faktisk mottar tjenestene.

Min morfar fikk for 2 år siden innvilget 14 dagers korttidsopphold. Han venter fortsatt på den plassen. Det er rett og slett ingen ledige korttidsplasser å finne i kommunen. På 2 år!!

Mens han står på venteliste for korttidsplass, kan man altså lese i avisen om korttidsavdelingen på Furumoen sykehjem som blir flyttet til REO, samt de 6 korttidsplassene som mystisk forsvant. Men min morfar står fortsatt på vent. Han er garantert ikke den eneste.

Kommunen sier kutt i korttidsplasser har gått greit. De som trenger det får fortsatt forsvarlige og nødvendige tjenester, de blir bare gitt på en annen måte... Med mer hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Hipp hipp Hurra!!! Da er jo alt greit!?

Du får innvilget husvask hver 14. dag, og hjemmesykepleien kommer innom 2 ganger daglig (2 x 15 min). Du får innvilget en dusjedag i uken. Det høres jo greit ut?

Men hva når hjemmehjelpen ringer og må avlyse husvasken pga høyt sykefravær. Eller du ikke får dusjet fordi hjemmesykepleien mangler folk og må gå på helgeturnus midt i uka. Ikke alle eldre har pårørende som kan steppe inn når hjemmehjelpen eller hjemmesykepleien må avlyse. Da går det kanskje en måned mellom hver husvask, eller du får ikke dusjet på 2 uker. Det er det ikke lenger greit.

Det er nå i sommer vedtatt ny helse- og omsorgsplan i Narvik kommune. I samsvar med retningslinjer fra Regjeringen, så blir det lagt opp til at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme. Og det er jo det folk flest vil. Det snakkes pent om at forholdene skal legges til rette for at dette skal være mulig.

Det som da må bygges opp, og forsterkes, er blant annet hjemmehjelp og hjemmesykepleien. For at eldre skal kunne hjemme lengre, så vil de trolig trenge flere tjenester fra disse. Men når Narvik kommune allerede tilbyr for mange og for gode tjenester, så er det kanskje ikke behov for å forsterke disse?

Samtidig blir det enda mer belastning på de pårørende, for de som har dette. Men det er allerede håpløst å søke om avlastning. Når man kontakter Tildelingskontoret får man høre gang på gang at det ikke finnes korttidsplasser å oppdrive. Som tidligere nevnt, min morfar venter fortsatt på korttidsplassen han ble innvilget for 2 år siden.

Frivilligheten forventes også å bidra mer i folkehelsearbeidet i kommunen. Vi oppfordres til å skape gode møteplasser for de eldre, og på tvers av generasjonene. Og vi tar gjerne vår del av samfunnsansvaret. Men det er, foreløpig, ikke blitt lagt tilrette for at vi kan gjøre det. Høye leiepriser og dårlig tilgang til passende lokaler er et stort hinder for frivillige organisasjoner.

Kommunen har en stor oppgave foran seg med å ordne opp i eldreomsorgen. Slik det kan se ut nå, så har de begynt i feil ende. For de fleste av oss er det naturlig at man bygger opp de tjenestene som må være på plass, før man kutter i andre tjenester. Altså først bygge opp tilrettelagt botilbud, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapi, hjelpemiddeltjenester m.m. Når dette er på plass, så kan man kutte ned i andre tjenester.

Med en eldrebølge som allerede har begynt, og en forventet økning i demente, så vil det i tiden fremover bli et større (ikke mindre) behov for korttidsplasser og sykehjemsplasser. Pårørende vil trenge mer avlastning. Og hva med de som ikke har pårørende. For noen av oss vil det, på et tidspunkt, ikke lenger være forsvarlig å bo hjemme uansett hvor mye man vil. Med allerede lange ventelister på omsorgsboliger, korttidsplasser og sykehjemsplasser så bør det kanskje ikke kuttes enda mer i disse tjenestene?

Mens kommunen lener seg tilbake i kontorstolen og skryter av for mange og for gode tjenester, og for høye dekningsgrader, så sitter en hel generasjon med eldre hjemme og venter.

Venter på, og lurer på om de får dusjet denne uken, eller om leiligheten blir vasket neste uke. Eller de venter på den korttidsplassen, den tilrettelagte leiligheten eller den sykehjemsplassen.