– Mange ufaglærte fører til mye uro

Wivi-Ann Tingvoll, forskningsleder på UiT for kommunehelsetjenester, beskriver kunnskapen om demensomsorgen blant Narviks politikere som overraskende liten. – Det er skuffende.