Rekordstor bestand av elg i Troms - minst 300 flere elg bør tas av dage

SKOGENS KONGE: Elgbestanden er så høy at det kan gå hardt utover både elgen og miljøet. Illustrasjonsfoto.

SKOGENS KONGE: Elgbestanden er så høy at det kan gå hardt utover både elgen og miljøet. Illustrasjonsfoto.

Artikkelen er over 1 år gammel

Elgbestanden i Troms øker, tross økt jakt. Nå anbefaler en ny rapport at man tar ut minst 300 flere elg i året.

DEL

– Siden 2014 har jaktuttaket i Troms økt. Dette førte til en midlertidig nedgang i bestanden de to påfølgende årene. Imidlertid har bestanden fortsatt å vokse, til tross for økt jaktuttak. Bestanden i Troms har de siste årene vært rekordstor, og spørsmålet er om dette også får konsekvenser for elgen selv og miljøet, sier rådgiver i kulturetaten i Troms fylkeskommune, Rudi Johan Angell Mikalsen, i en pressemelding.

– Kan sulte i hjel

Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i alle kommuner i Troms, på oppdrag fra Troms fylkeskommune. I rapporten gir de også en tilrådning for videre forvaltning av elgbestanden.

Bestandsvurderingen baserer seg på observert elg under jakt, fellingsstatistikk, slaktevekter og fallviltdata fra kommunene. Den nye vurderingen viser status for utviklingen siden 2014, og gir samtidig et oppdatert bilde på bestandsutviklingen i Troms for hele perioden 1990–2017.

– Troms har bedre rekruttering og slaktevekt enn de fleste andre fylker i Norge. Samtidig er det flere indikasjoner på at den høye bestandstettheten gir høyt beitetrykk, noe som er urovekkende ikke minst sett hen til vintrene. Dersom vinteren blir lang kan det ende med at elger sulter i hjel, og rapporten påviser også at tallet på død elg i terrenget har økt de siste årene, sier Mikalsen.

Utregnet vinterbestand for årene 2012–2014 var på 4200 dyr, mens den for 2015–2017 har økt til 4473 dyr.

Går etter rundballer

En annen effekt av for lite mat i naturen, er at elgen trekker ut fra skogen for å beite på rundballer og annet som er å finne i bebygde strøk. Dette øker faren for påkjørsler av bil, som også har vært høyere de siste årene i Troms, ifølge rapporten.

Totalt tas det ut 1700 elg i året i Troms, noe som utgjør 80 prosent av den planlagte kvoten og ønskede uttak. Det anbefalte uttaket er 2000 elg i året.

Troms er delt inn i tre soner, hvor uttaket i alle soner er under anbefalt nivå. Rapporten anbefaler at det tas ut minst 300 flere elg i året under jakten i hele fylket.

· I Nord-Troms tas det i snitt ut 168 elg, mens det anbefalte tallet er 210

· I Midt-Troms tas det i snitt ut 830 elg, mens det anbefalte tallet er 1.000

· I Kyst-Troms tas det i snitt ut 551 elg, mens det anbefalte tallet er 660

Må øke uttaket

– Etter den forrige elgrapporten i 2014 økte vi uttaket av elg i Troms med 20–25 prosent. Nå ser vi at vi må øke uttaket med ytterligere 10–15 prosent oppå det igjen, sier rådgiver i Troms fylkeskommune Rudi Johan Angell Mikalsen.

Under kan du lese noen hovedtrekk fra vurderingen:

· Siden 1990 har det vært et økende antall jegerdager i Troms, samtidig som flere jaktlag registrerer observerte elg. Generelt er det et høyt antall observert elg i Troms, og slaktevektene er høye i forhold til landet som helhet.

· Elgbestanden i Troms har hatt en jevn økning siden en bunn i 1999 da det ble skutt 730 elg og frem til 2017 da det ble felt 1753 dyr. Dette avviker fra resten av landet, der bestanden har vært stabil og i nedgang de siste årene.

· Antall elg som dør av andre årsaker enn ordinær jakt, kan variere mye fra år til år, men tendensen er at antallet øker gjennom hele perioden. Omtrent halvparten av all fallvilt er påkjørt av bil og i gjennomsnitt har dette utgjort 55 drepte elg i løpet av et jaktår.

Artikkeltags