Vil ha «elg-snacks» fjernet

Einar Klubnes, leder for viltfaglig utvalg i Narvik, mener at trær og kratt som er felt i Håkvik, må fjernes for å redusere faren for elgpåkjørsler.