– Kan utgjøre en fare for folk om de blir jaget eller provosert

Leder i Viltfaglig utvalg ber folk bruke sunn fornuft mot elgene som er på byvandring