Taraldsvikelva er det reneste og eneste vassdraget i hele byen.

Praktisk læringsarena

Nå som det legges opp til at læreplaner skal bli mer praktiske er Elvedalen, i stedet for å være et potensielt sted å etablere dagligvare, et sted som kan brukes mer aktivt av barnehager, barneskoler og ungdomsskoler som læringsarena.

Mer liv til fisken, ytterligere verdi

Hindringer lengre ned i elva fører til at fisk ikke kommer seg opp i deler av vassdraget. Norges Jeger og Fisk har stor erfaring med restaurering av vassdrag gjennom skoleprosjekter, blant annet delfinansiert gjennom "Den Naturlige Skolesekken", en del den sentrale nasjonale satsinga som skal stimulere til bærekraftig utvikling. De har bidratt til at vassdrag og elver uten fisk som følge av menneskelige inngrep og aktivitet i dag fremstår som perler, også i bymiljø. Det er viktig at Narvik gjør tiltak som restaurerer vassdraget, gir mer liv til fisken og som vil gi vassdraget og byen en ytterligere verdi.

Norgesgruppen presser på for å få etablert nok en dagligvarebutikk i Narvik. Hvis det er behov for flere dagligvarebutikker i Narvik, skal det etableres arealnøytralt, det vil si at man gjenbruker areal som allerede er utsatt for større inngrep.