De siste dagene har det vært mange håpefulle barn på vei til skolen. Noen møtte klassen sin igjen etter sommerferien, og noen skulle på skolen for første gang. Flere mager full av sommerfugler, og som kjente litt ekstra på spenningen som nytt skoleår gir. Rundt om i hele landet står elever klare for ny lærdom, lærere klare til å undervise, og foreldre som må gi slipp på sine barn inn i en ny fase av livet. Vår jobb som politikere er å legge til rette for at våre barn og unge får de beste forutsetningene for å lykkes.

Arbeiderpartiet går til valg på å gjøre den norske skolen enda bedre. Dette må gjøres gjennom å gi lærerne de verktøyene og ressursene de trenger, kommunene de økonomiske musklene som trengs, og ikke minst: satse på nye ordninger som både øker kvaliteten og sikrer at et hvert barn får muligheten til å nå sitt fulle potensial. Arbeiderpartiet går til valg på å løfte den norske fellesskolen gjennom en hel rekke satsinger.

Arbeiderpartiet ønsker å innføre gratis skolefritidsordning (SFO) for alle barn i første klasse, og arbeide for lavere pris på SFO for alle barn. Rundt 100.000 barn i alderen 6 – 10 år deltar ikke i skolefritidsordning (SFO), mange fordi tilbudet er for dyrt.SFO er en arena for læring og lek, og vi ønsker at alle barn skal få delta gratis det første året av skolegangen sin. En SFO med innhold kan utgjøre stor forskjell. Det kan være alt fra leksehjelp, fysisk aktivitet og lek og moro. Leksehjelp sikrer at barna får litt ekstra støtte i starten av skolegangen sin, mens fysisk aktivitet er sunt for både legeme og sjel. Arbeiderpartiet ønsker å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti. Det betyr at alle barn skal nå kompetansemålene på dette så tidlig som mulig i skoleløpet. Dette skal vi sørge for gjennom å opprette innsatsteams med spesialpedagoger og fagfolk som er klare til å bidra når behovet er der. Et godt fundament skapes gjennom grunnleggende forståelse.

De siste årene har jeg fått samme tilbakemelding av mange lærere. Tid er et verktøy som enhver lærer trenger. Tid til å se og hjelpe hver elev. Tid til å forberede et godt undervisningsopplegg. Tid til å undervise både gjennom teori og praksis, ikke gjennomføre meningsløse testinger og prøver. Det andre som etterspørres er tillit. Tillit til å legge opp undervisningen på en måte som, basert på sin kompetanse og erfaringer, vil gi elevene faglig og personlig utvikling.

Arbeiderpartiet ønsker å fjerne rapporteringsgalskapen som har hersket de siste årene. Dette gjøres gjennom å fjerne unødvendig rapportskriving og dokumentasjon. Lærere skal få muligheten til å etter- og videreutdanne seg. Vi vil ha flere lærere inn i skolen, vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen slik at lærerne kan få være lærere. Vi skal utdanne flere lærere, blant annet med å fjerne firerkravet i matte – et krav som har gjort drømmen om læreryrket uoppnåelig for mange. Vi vil også hente tilbake lærere som har forlatt læreryrket gjennom et eget program. Alt dette er en del av vår tillitsreform ovenfor lærerne.

Dagens regjering har avskiltet og skremt bort mennesker fra læreryrket. Det ønsker Arbeiderpartiet en slutt på.

Arbeiderpartiet ønsker en helhetlig fellesskole som ser hver elev, gir alle mulighet til å lykkes og de beste forutsetninger for videre skolegang.