I skrivende stund skulle jeg ha vært på Høyres Landsmøte men måtte dessverre melde avbud. Hadde jeg vært der, ville jeg ha brukt min taletid til å snakke om barnehager. Jeg ville ha uttrykt glede over at vi har fått skjerpet pedagognorm og minstenorm for bemanning. Samtidig ville jeg ha sagt at jeg ønsker at mitt parti kan bli enda mer ambisiøs med hensyn til bemanningsnorm og i forhold til finansiering slik at det kan bli flere voksne under hele barnehagens åpningstid og barnas oppholdstid.

Barnehagesektoren i Narvik har hatt tre voksne per avdeling siden jeg startet på 80-tallet, og det kan vi være stolte av. Men, gjennom årenes løp har barnas oppholdstid blitt lengre og barnegruppene større. Det er helt klart at det skulle vært flere voksne for å gjøre både tilbudet og personalets arbeidsforhold enda bedre.

Til tross for tøffere rammebetingelser leverer Narvik-barnehagene kvalitet hver eneste dag. Jeg anbefaler å ta en titt innom kommunens hjemmesider hvor du får informasjon om alle barnehager. Både kommunale og private. Her informeres det om mange ulike satsningsområder samtidig som omsorg og lek løftes fram som utgangspunktet for en god hverdag. Barnehageansatte i Narvik er faglig oppdaterte og til enhver tid opptatt av å skape en god hverdag for barna.

Barnehagen er også viktig i integreringssammenheng, og jeg er glad for at Høyres prinsipprogram peker på at barnehagen er den beste arena for integrering og språkutvikling og ikke minst, Høyre presiserer prinsippet om at læring skjer best gjennom lek.

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med barnehagene i Ballangen og Kjøpsvik. I vår nye kommune er selvsagt barnehagesektoren svært viktig, og jeg ønsker å jobbe for bedre rammebetingelser. Med god økonomistyring vil det kunne åpne opp for økonomisk handlingsrom. Tenk å kunne få til økt bemanning og kunne bli et forbilde for resten av kongeriket – det hadde vært noe det .

Jeg ønsker Narvik-barnehagene ei god og travel vinterfestuke!