En god og riktig innstilling fra fylkesrådet

Av
DEL

Leserbrev


Fylkestinget i Nordland skal under sitt møte i Sandnessjøen levere høringssvar til saken om «Rammeverk for private tjenesteytere i barnevernet». Formålet med endringene er å sikre at bruken av de private tjenesteyterne er i tråd med målene for et godt og effektivt barnevern. Som fylkesrådet understreker er det fortsatt et behov for bruk av private tjenester i barnevernet, og stiller seg bak forslagene til endring i høringsnotatet.

Høringsnotatet viser til at det er mange årsaker som viser et behov for sterkere regulering av bruk at private tjenesteytere i barnevernet. Endringer i loven med klarere ansvarsforhold, der det offentlige får et større ansvar, og ikke minst sterkere satsing på kompetanseheving vil bidra til et styrket barnevern.

For Senterpartiet er det viktig at barnevernstjenesten i all hovedsak drives av det offentlige, og suppleres med private ideelle aktører. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under vanskelige forhold, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er barnevernets jobb å legge til rette for at barn og ungdom får en trygg og god oppvekst. Ikke minst er det en klar selvfølge, at barnet alltid skal være i fokus.

Barne- og Familiedepartementet har i tilknytting til høringen utredet bruken av private aktører, deres gevinster og utfordringer knyttet til bruk. Lavere kostnader og større fleksibilitet veier likevel ikke opp for økt risiko for at forsvarlighetskravet, barnevernsrettslige prinsipper og barnevernets primæroppgave ikke oppfylles. Barn og ungdom i vanskelige situasjoner skal ikke være en inntektskilde for kommersielle aktører.

Et strengere regelverk omhandlende bruk av private tjenesteytere vil kunne sikre et løft i det offentlige barnevernet. Det kan føre til mer kontrollerte forhold i barnevernet og større mulighet for spesialisering og kompetanseutvikling. Et større offentlig ansvar innenfor barnevernet vil være en nødvendighet for å styrke tilliten, og ikke minst for å sikre en god og forsvarlig behandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags