Gå til sidens hovedinnhold

En nestor for utvikling av infrastruktur i nord trer av

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremover gir 9. april fortjent spalteplass til havnedirektør Rune J. Arnøy i Narvik. Etter mer enn 20 år forlater han stillingen som havnedirektør for Narvik Havn KF. Vi i Forsvaret har hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Arnøy og Narvik Havn. Dette har gjort at Narvik Havn i dag fremstår som noe mer enn en vanlig kommersiell havn. Narvik Havn er blitt en havn for samfunnet og for Forsvaret.

Utvikling av havnekapasitet er et av elementene i moderniseringen av logistikken i Forsvaret. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer logistikk i fredstid, konflikt, krise og krig. Vi er avhengige av god infrastruktur for å levere logistikk til Forsvaret og til allierte. Det er blant annet alliert forsterkning som er dimensjonerende for den kapasitet som logistikken må ha. De senere års sikkerhetspolitiske utvikling har ført til at Forsvaret satser mer på beredskap og på å legge til rette for mottak av allierte forsterkninger.

Mottak av allierte forsterkninger skjer blant annet sjøveien. Da er havner viktig. FLO har over flere år arbeidet for å styrke Forsvarets handlingsalternativer og kapasitet når det gjelder bruk av havner. Narvik er et av områdene hvor mottak av allierte forsterkninger kan gjøres. Men Narvik og Ofoten er også strategisk viktig på grunn av sin beliggenhet og som naturlig knutepunkt for logistikk. Derfor var det naturlig for FLO å utvikle et samarbeid og en strategisk avtale med Narvik Havn. Intensjonsavtalen mellom Forsvaret og Narvik Havn KF ble signert i mars 2016. Ett år senere var beredskapsavtalen et faktum.

FLO er meget godt fornøyd med avtalen med Narvik Havn KF og med den infrastrukturen som nå tilbys. Havna er utviklet etter vårt ønske, slik at den nå på en enda bedre måte kan levere tjenester til Forsvaret. Jeg vil spesielt fremheve den nye ro-ro rampen (roll-on-roll-off) som er klar til bruk. Vi har samarbeidet meget tett og godt for å utvikle ro-ro rampen. Forsvaret har her fått infrastruktur som kan benyttes både i forbindelse med øvelser og ved strategiske forflytninger av nasjonale og allierte styrker. Også Ofotbanen, med lasting og lossing til og fra jernbane på havneområdet, er viktig for Forsvaret.

Vi ser ringvirkninger av samarbeidet med Narvik Havn. Satsingen på logistikk i nord har bidratt til en samarbeidsavtale med UiT i Narvik. Der er det gjennomført et «executive» program i logistikk for toppledere, med deltakere fra Forsvaret og næringslivet. Videre har tilgangen til Narvik Havn styrket bruken av Elvegårdsmoen i Bjerkvik som alliert mottakssenter. Det betyr økt aktivitet også i fredstid. Infrastruktur er utviklet og det har vært høy aktivitet ved de senere års øvelser. Under neste års storøvelse Cold Response 2022 skal Narvik Havn, Elvegårdsmoen og øvrige logistikk-kapasiteter i Ofoten testes for fullt.

Vi har opplevd et spesielt godt samarbeid med havnedirektøren. Arnøy har fremstått som en innovativ leder. Gjennom signering av en beredskapsavtale med Forsvaret har han på vegne av selskapet tatt samfunnsansvar. Avtalen gagner Forsvaret, men den har også gitt Narvik Havn KF en langsiktighet som har økonomisk betydning for selskapet. Vi har merket oss den unike bredden i kompetanse i selskapet, som vi er trygge på vil bli videreført med den nye ledelsen i Narvik Havn KF.

Kommentarer til denne saken