Gå til sidens hovedinnhold

En overivrig administrasjon og en syltynn redningsplan senket bassenget i Bjerkvik

Artikkelen er over 2 år gammel

Politikernes ønske om å berge bassenget i Bjerkvik er blitt et kaos. Et syltynt politisk vedtak og en ivrig administrasjon har ført til at folk flest i Bjerkvik står uten basseng.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Før 2019-budsjettet skulle spikres foreslo rådmann Lars Skjønnås å legge ned bassenget i Bjerkvik. Dette skulle spare Narvik kommune for 1,3 millioner kroner. Sårt trengte kroner i en anstrengt kommuneøkonomi, uten tvil, men ikke overraskende svært upopulært.

Forslaget ble møtt med høylytte protester fra både innbyggere og aktive i svømmeklubben i Bjerkvik, samt politikerne i kommunen som sto skulder ved skulder i denne saken: Samtlige av partiene var enige om at bassenget måtte berges, og som sagt, så gjort: I bystyrets behandling av budsjettet 13. desember gikk flertallet inn for følgende vedtak: «Bjerkvik basseng legges ikke ned.» Og fulgte opp med følgende tiltak for å klare det økonomisk: «Administrasjonen bes søke samarbeid med Bjerkvik Svømmeklubb om drift og bes diskutere Gratangen Kommunes leie av svømmehallen med Gratangen kommune med forventning om et betydelig økt bidrag til driften.»

Et krystallklart vedtak, i hvert fall den første delen: Bassenget legges ikke ned. Likevel var ikke 2019 særlig gammelt da det ble kjent at den offentlige badingen i Bjerkvik ble stengt. Av administrasjonen i Narvik kommune, som tilsynelatende gir den foreldre- og dugnadsdrevne Bjerkvik svømmeklubb en stor del av ansvaret for stengingen: «Det har ikke vært mulig for administrasjonen å komme til en avtale med Bjerkvik Svømmeklubb om drift av bassenget til offentlig bading. Narvik kommune har på denne bakgrunn ikke midler til å ha bassenget åpent for offentlig bading», sier eiendomssjef i Narvik kommune, Morten F. Hanssen.

Les også

Har ikke midler til å holde bassenget i Bjerkvik åpent

LES OGSÅ:

Det er ikke overraskende at Bjerkvik svømmeklubbs Renate Remlo reagerer i Fremover: «Bjerkvik svømmeklubb påtar seg ikke ansvar for at eiendomssjef i Narvik kommune velger å legge ned offentlig bad i Bjerkvik.»

Da var det altså ikke mulig å berge bassenget med første del av forutsetningen i vedtaket; et samarbeid med svømmeklubben om drift. Men selv uten en slik avtale om å drifte bassenget på dugnad var det overilt å stenge den offentlige badingen. Man har jo fortsatt halmstrået Gratangen kommune å klamre seg til. Gratangen bruker bassenget til svømmeopplæring. Det kan virke som om omfanget har vært 14 timer i 2017 og 38 timer i 2018, basert på den tusenlappen kommunen har betalt per time for leie av bassenget. I vedtaket fra bystyret forventes det at Gratangen skal stille med «et betydelig økt bidrag til driften». Til Fremover forklarer leder for oppvekst og kultur i Gratangen, Per Kvaale Caspersen, at Narvik kommune tok kontakt først «sent i 2018», etter at budsjettet for Gratangen var lagt. Da er det vanskelig å finne mer penger. Derfor er svaret fra Gratangen og Caspersen at kommunen «har ikke budsjettert med høyere leiepris for 2019 og ser derfor ikke for oss å bidra utover det som vi allerede gjør som leietaker».

Og med det har altså hele redningsplanen politikerne la for bassenget raknet, allerede før året har startet. Det er grunn til å spørre om vedtaket er innenfor det som er forsvarlig eller lovlig når det kommer til å vedta et kommunalt budsjett. For samtidig som politikerne sto samlet om at bassenget ikke skulle stenges, og redusere kostnadene for å holde bassenget åpent, hadde man ingen konkrete steder å hente pengene fra. Man skal ha antatt at en økt innsats fra svømmeklubben og en betydelig økning fra en av leietakerne skulle kunne beløpe seg til rundt 500.000 kroner. Og man antok at slike avtaler var mulig å få til og at beløpet dermed var realistisk, men vedtaket bygger jo bare på antakelser og ønsker – ikke faktiske penger. Burde ikke politikerne ha skjønt at vedtaket var syltynt og at det krevdes tydeligere og mer håndfaste tiltak for å berge bassenget? Spesielt når vi nå vet at administrasjonen allerede 3. desember – 10 dager før vedtaket ble fattet – diskuterte problemstillingen med svømmeklubben og fikk et vennlig nei.

Administrasjonen kommer likevel ikke fra at den krystallklare ordren fra bystyret i Narvik var å holde bassenget åpent. Bassenget skulle ikke vært stengt før bystyret hadde fått seg forelagt en ny sak. En sak der man kan vise til at politikernes plan ikke holdt, at man må tilbake til tegnebrettet for å finne ekstra midler til offentlig bading, eventuelt stenge. Eller som Renate Remlo foreslår: Se bassenget i Narvik i sammenheng med Bjerkvik, og legge opp til en løsning med delt åpning. Det kan virke som det mest realistiske alternativet akkurat nå, for kommunens økonomi er ikke noe mindre anstrengt enn den var da vedtaket om å holde bassenget i Bjerkvik åpent ble fattet. Det er tross alt ikke én måned siden en gang.

Administrasjonen i Narvik trosset politikerne og et krystallklart bystyrevedtak da de stengte den offentlige badingen i Bjerkvik. Samtidig fikk administrasjonen en helt urealistisk plan for å berge bassenget å forholde seg til fra politikerne, som burde ha skjønt at et ønske om drift på dugnad og mer penger fra én av leietakerne ikke engang var i nærheten av en garanti for at bassenget kunne driftes som før i 2019. Ønsket om å berge bassenget i Bjerkvik er blitt et kaos, og den politiske behandlingen har vært på grensen til det uforsvarlige for en kommune.

Rotet må ryddes opp i, saken må tilbake til bystyret, men først må bassenget i Bjerkvik åpnes. Selv om det betyr at budsjettet til Narvik kommune for en periode kommer ut av balanse.

Kommentarer til denne saken