Gå til sidens hovedinnhold

En perle – omgitt av perler

FREMSNAKK OFOTEN

For snart åtte år siden valgte jeg å forlate min jobb i Bravida til fordel for det lokale kraftselskapet. Bravida var nylig solgt til et internasjonalt fond ledet fra London. Jeg leverte min oppsigelse en fredag ettermiddag og ble umiddelbart bedt om å komme til Gardermoen mandag morgen. Der møtte jeg en franskmann som var Management Partner for dette fondet. Et veldig hyggelig møte.

Han ville overtale meg til å bli værende i Bravida og helst flytte hele familien til «sentrale strøk».

Han solgte ikke bare jobben i Bravida, men snakket mye om mulighetene for hele familien. Kort sagt det gode liv i «sentrale strøk» og indirekte en påstand om at Narvik var begrensende i en stadig mer globalisert verden.

Franskmannen var bosatt i London, gift med en Canadisk kvinne, og barna bodde for øyeblikket på tre ulike kontinenter. Han var veldig fornøyd og med rette stolt. Jeg minnes bare ett spørsmål han brukte tid på å besvare, nemlig «where is home»?

Definisjonen av «hjem» trenger verken å være fødested eller der man for øyeblikket bor. Man besitter selv definisjonsmakta, men svaret sier noe om tilhørighet, verdier, venner og hvor kjerne familien samles. Etter hvert svarte han hytta i Canada.

For meg var dette veldig enkelt. Har aldri trengt å tenke over det svaret. Årsaken er familie, venner og mye Narvik-kontakt, selv under utlendighet. Denne vissheten forteller likevel mer om Narvik enn tilfeldigheten av å være født akkurat her.

Vi er heldige. Vår bo-glede er konsentrert. Familie, jobb og fritidsmuligheter er alt innenfor ett kvarter. Korte avstander er i seg selv en kvalitet, men tilbudene er også høyverdige.

Narvik er på mange måter en liten «bit storby» omgitt av flotte omgivelser. Vi har brukbart med urbane tilbud, gode muligheter for utdanning, snart et flunkende nytt sykehus, interessante jobber, enkel tilgang til den store verden, og ikke minst fantastiske «biter» rundt oss. Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Hålogaland har ikke bare natur i verdensklasse. Regionen har også mange sentra og til sammen er vi ganske store.

Ulikt fra når jeg vokste opp har også ungdommen blitt klar over denne bo-gleden. Mange unge er stolte av Narvik, og planlegger de utlendighet er det kun for en periode.

I mitt hode har vi bare én stor utfordring, nemlig NYE arbeidsplasser. Returbillett for de som reiser ut, eller enveisbillett for de som ikke har vokst opp her, er hovedsakelig jobb. Heldigvis søker den yngre generasjon bedre balanse mellom jobb og fritid, men muligheten for arbeid og jobbytte er avgjørende.

Dessverre er urbanisering til store byer en mega trend. Franskmannens analyse og egne valg er ikke unikt. Likevel har VI mange naturgitte fortrinn i kampen mot denne trenden. Sjømat, reiseliv, kraft foredling og forsvar er noen eksempler for VÅR region. Covid-19 forsterker faktisk disse fortrinnene.

Det er bare opp til oss selv, og gode holdninger er viktigere enn rett kompetanse. «Culture eats strategy for lunsj», og historien er full av eksempler på hvordan sterke kulturer skaper fremgang, selv uten naturgitte fortrinn.

Narvik har en sterk kultur. Stolt er kanskje det mest beskrivende. Vi er kjent for det, men forbedringer er aldri feil. Ydmyk og fremoverlent har gradvis sneket seg inn. Veldig bra. Mere samhandling innad i Narvik, mere samhandling med regionen rundt oss og mere involvering av de yngre. Felles mål, muligheter må gripes og seire må feires.

Jeg håper og tror initiativ som denne positive kampanjen vil underbygge den sterke kulturen vi trenger for å lykkes.

«Heia oss».

Kommentarer til denne saken