Koronakrisen har vist oss at de som sier at sosialdemokratiet er på vei ut som en viktig politisk kraft tar feil. Det er fellesskapet som bærer oss gjennom krisen. En sterk offentlig helsetjeneste. Et organisert arbeidsliv. Sterke fellesskap der ingen skal stå alene. Alle kan se at når krisen rammer, er det kun fellesskapet som har kraften til å møte den. Det er også fellesskapet som vil klare å møte fremtidens utfordringer. Vi vil trenge mange nye jobber, en velferdsstat som klarer å ta vare på alle og en rettferdig klimapolitikk som både kutter utslipp og skaper nye jobber. Ingenting av det kan overlates til hver enkelt eller til markedet alene.

Det er et felles ansvar. Det må aldri bli sånn i Norge at hvor god råd du har eller hvor du bor i landet avgjør hva slags hjelp du får. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge.

Økonomien til flere Nordlandskommuner er under sterkt press på grunn av regjeringens prioriteringer de åtte siste årene. Dette går ut over det lokale tilbudet innen skole, helse, eldreomsorg, fritidstilbud og alle de andre tjenestene kommunene skal tilby. For Arbeiderpartiet er styrkingen av velferdsstaten noe av det viktigste vi skal gjøre. I Arbeiderpartiets 100-dagersplan, vår plan på hva vi skal gjøre i løpet av de 100 første dagene med ny regjering, har vi to hovedsatsninger som vi kommer til å sette i gang fra dag én.

Kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene rundt om i Nordland har nok midler til å styrke sine lokale tilbud. En forsterket kommuneøkonomi betyr mer og bedre velferdstjenester – og derfor skal vi få på plass minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022. Dette kommer til å gi et løft for kommunene.

Vi trenger at våre ordførere skal kunne bruke tid og ressurser på å skape utvikling i samarbeid med staten. Ikke på å kjempe mot en stat som vil stikke av!

Vi trenger flere ansatte i velferden vår. Vi trenger flere lærere, opprette flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen.

Som et ledd i økt satsing på eldreomsorgen skal vi starte arbeidet med en bo-hjemme-reform for pleietrengende eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, storsatsing på aktivitetstilbud for eldre, satsing på velferdsteknologi og flere tilrettelagte boliger. Dette er tiltak som vil gi eldreomsorgen et stort løft og sørge for at våre eldre får et enda bedre tilbud. Det er en riktig prioritering som vil styrke tilbudene over hele Nordland.