Jeg har lest kronikken fra Sissel Rundblad i Moss avis.

Jeg er glad for alt engasjement rundt et så viktig spørsmål som forsvarssaken. Engasjement er viktig for at vi skal utvikle Forsvaret. Jeg skulle gjerne ønske meg enda mer interesse og engasjement, så takk til alle som bidrar.

Jeg har hele min karriere vært opptatt av best mulig beredskap. Beredskap innebærer også at vi må sikre oss at ressursene er tilstede når krise inntreffer. Derfor ønsker jeg et forsvar som er likest mulig organisert i fredstid som våre planer tilsier vi skal fungere når kriser inntreffer.

Nasjonalt luftoperasjonssenter er idag i Bodø, det er fra denne kommandoplassen sjefen for luftforsvaret leder våre luftoperasjoner i krise og krig. Våre militære luftoperasjoner i fredstid ledes fra vårt luftoperasjonssenter i Bodø i fredstid døgnet rundt. Men uten at sjefen for luftforsvaret er fysisk tilstede. Det mener jeg er en svakhet i organiseringen vår.

Det er journalister som har påpekt at jeg er den første forsvarssjefen fra Nord Norge, ikke jeg. Jeg har aldri sjekket den påstanden som Sissel Rundblad vektlegger. Jeg bor faktisk selv i Moss kommune etter at jeg kjøpte hus der da samboeren min fikk jobb på Rygge.

Rygge flystasjon kommer til å være viktig fremover, ikke minst etter at helikoptre som primært skal støtte spesialstyrkene nå er på plass. 134 luftving med ledelse er etablert på Rygge og luftforsvaret har betydelige kompetansemiljø på Rygge. Uavhengig av hvor sjefen for luftforsvaret er til daglig vil Rygge være en betydelig del av vårt forsvar og vår beredskap.

Forsvaret skal fortsette å utvikle seg fremover. Min jobb er å gi fagmilitære anbefalinger som sikrer et best mulig forsvar for pengene. Et forsvar som er så klar til å løse sine oppgaver som mulig. Da mener jeg bestemt at vi må organisere oss på en måte i fredstid som er mest mulig lik måten vi i Forsvaret skal lede og løse oppgaver i krise og i verste fall krig.