Sjelden har politikerne i Narvik kommune stått foran flere tøffe avgjørelser i kontroversielle saker enn de gjør de neste månedene. Den midlertidige flyttingen av elever fra Ankenes skole til Narvik ungdomsskole og oppstarten av reguleringen av Taraldsvikjordet har gitt en forsmak på hva vi kan vente oss når flere betente saker skal opp til politisk behandling i kommunestyret i Narvik. Sterke følelser har vært involvert, og diskusjonene har gått høylytt. Til tider har presset på politikere og «meningsmotstandere» vært stort. Det har vært vanskelig å fatte vedtak uten å også trampe noen kraftig på tærne. Det blir ikke lettere fremover.

Saken om skolestruktur i Narvik kommune er en av de første veldig vanskelige sakene politikerne må ta stilling til allerede i høst. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Så stort at det lønner seg å bygge nytt ved syv av ti skoler i kommunen. I tillegg er antallet barn og unge i kommunen synkende, og det er ikke alle skoler som har en fremtid som skole om man ser på den demografiske utviklingen for kommunen og tettstedene. Men skole handler om barna våre. Barna våre er fremtiden, og ingen har sterkere følelser enn foreldre som vil sikre barna sine den beste fremtiden. Tukler du med nærskole, tukler du med bolyst, opplevd trygghet, oppvekst og utdanning.

Hvordan skolestrukturen vil se ut når røyken har lagt seg vet ingen, men det som er helt sikkert, er at det kommer til å bli diskusjoner – blant innbyggerne og innad i partiene.

LES OGSÅ: Syv av ti skoler i Narvik er i så dårlig stand at det vil lønne seg å bygge nytt. Prisen er svimlende

Narvik kommune står også i budsjett-myra til langt over knærne, og veien opp av myra blir tung. Kommuneøkonomien for Narvik er og har vært utfordrende. Med kommunesammenslåing ble det verre. Gamle Tysfjord har et driftsunderskudd på cirka 40-50 millioner alene. Nye Narvik kommune må få kommunen i balanse, og rundt 100 millioner kroner må spares inn. Hvor skal disse pengene tas i en kommune som allerede har kuttet ned til beinet? Tøffe og lite populære avgjørelser må tas også her, og vedtak må fattes som kommer til å smerte for de aller fleste i kommunen.

Kystsoneplanen er en annen betent sak som har skapt høy temperatur med ujevne mellomrom. Narvik kommune må si ja eller nei til havbruk. Et ja eller nei til ny næring og flere arbeidsplasser. Uansett hva svaret blir vet vi at Narvik-folket er delt i synet på mer oppdrett og havbruk i Ofoten, og at temperaturen kan bli høy når arbeidsplasser stilles opp mot blant annet miljøhensyn.

Det samme med arbeidet med ny arealplan som skal starte opp nå. Narvik kommune har en arealplan, en plan som blant annet har skapt en debatt som har spriket litt hit og dit når det kommer til hva Taraldsvikjordet er tenkt brukt til. Nye Narvik kommune har derimot ingen arealplan ennå, og også her kan konfliktene potensielt komme på løpende bånd.

LES OGSÅ: Slik unngår du å bli et nettroll

Narvik er inne i en negativ spiral når det gjelder utvikling for næringsliv og bolyst. Vi sliter med fraflytting og klarer ikke skape arbeidsplasser nok til at folk blir værende eller flytter hit. I en undersøkelse gjennomført av Infact svarer én av tre unge at de vil flytte fra Nord-Norge i løpet av de tre neste årene. Narvik er med andre ord ikke alene om å oppleve fraflytting, men vi er så godt som alene når det kommer til å være så til de grader negative til utvikling.

Få saker kan diskuteres uten at det blir aksjoner imot. Og det er i bunn og grunn bra, for det er også et godt tegn for demokratiet at vi har innbyggere som våger å si fra når man er imot noe. Samtidig har historien vist at det ikke er lett å være uenig med dem som er imot heller. Sak blir fort person, argumenter blir fort angrep. Og i en rekke av avsporinger og debatter om debattene risikerer vi til slutt å miste av syne hva som er viktig for Narvik.

Klarer vi å løfte blikket, se forbi hva vi har og heller holde fokus på hvor vi vil?

LES OGSÅ:

Skal vi utvikle må vi ofte forsake. Dessverre har vi i Narvik tung tradisjon for å ville bevare heller enn å ville utvikle. Vi har klart å utvikle en del, men det er mer på tross av enn på grunn av. Og i de tilfellene politikerne våre har uttalt seg positivt om noe kontroversielt er de i nesten alle tilfeller blitt lynsjet av «kommentariatet» i sosiale medier, som ikke klarer å skille saken og politikeren.

Politikerne har et stort ansvar. De kan ikke la følelser være styrende for de vedtakene som må fattes. Det er en vanskelig oppgave, og politikerne fortjener vår respekt. Dessverre ser vi at de altfor ofte belønnes med hets. Så spørsmålet nå er som før:

Har vi politikere som lar angrepene prelle av, som lar fakta og fremtid styre vedtakene som må fattes fremfor følelser og kommentarstorm? De neste månedene blir en syretest for politikerne i Narvik. Har de mot til å utvikle, eller blir røstene som vil bevare alt som det er for høye?

God helg!