Gå til sidens hovedinnhold

En utvidelse av ungdomsskolen vil få negative konsekvenser for skoletilbudet vi kan gi

Lærere ved Narvik ungdomsskole ser problemer ved en sammenslåing av ungdomstrinnene i Narvik, Bjerkvik og Ankenes.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lærerne ved Narvik ungdomsskole vil være en pådriver i dagens skoleutvikling, og skape en skole som fremmer læring og trivsel - og gjerne være et forbilde for resten av landsdelen. Vi vil også bidra til bolyst. Disse tingene henger sammen, og vil ikke realiseres bare med ord, men gjennom handling.

Vi som underviser ved Narvik ungdomsskole mener at en utvidelse av ungdomsskolen med flere elever enn dagens 420 vil få negative konsekvenser for skoletilbudet vi kan gi. Vi ser følgende problemer til forslaget om sammenslåing av ungdomstrinnene i Narvik, Bjerkvik og Ankenes:

Ikke nok spesialrom

- Spesialrommene ved NUS har ikke kapasitet for en utvidelse til over 600 elever. Rommene er allerede nå utnyttet fullt ut. Dermed vil skoletilbudet ved en utvidelse bli et minimumstilbud i fagene kroppsøving, naturfag, musikk og kunst og håndverk. Undervisningen vil bli mer teoretisk og mindre praktisk. Dette går i motsatt retning av hva den nye læreplanen Fagfornyelsen krever. Det bryter også med forskning som viser at praktiske aktiviteter stimulerer kreativitet, og gir positive ringvirkninger for læring i alle fag.

Ikke nok grupperom

- Det er ikke nok grupperom hvis det blir flere klasser ved skolen enn det er i dag. Bruken av grupperom må være fleksibel og passe behovene til enkeltelever. Grupperommene brukes til spesialundervisning, og til individuell oppfølging av elever. Vi kan ikke timeplanfeste når spesialundervisningen skal gis individuelt og når den skal gis i gruppe, og vi kan heller ikke timeplanfeste når en elev har behov for å prate med en lærer. Hver klasse bør derfor minimum ha ett grupperom disponibelt slik at vi kan ta enkeltelever og mindre grupper ut når de har behov for det.

Psykososialt miljø

- Store skoler er mindre oversiktlige enn små skoler, og nærhet mellom lærer og elev er vanskeligere å ivareta. Dette er noe vi allerede erfarer. Vi ønsker sterkere relasjoner mellom lærere og elever.

- Dessverre er det ikke alle elever som finner seg til rette ved sin nærskole, og vi har eksempler på at elever får en bedre skolebytte ved å starte på nytt ved en ny skole. Ved å slå sammen alle ungdomsskolene mister vi muligheten til å flytte elever når det er påkrevd for å ivareta elevens eller medelevers psykososiale miljø.

Vi ønsker at Narvik kommune skal tilby alle elever en så god skolehverdag som mulig, og vi mener at sammenslåing av ungdomstrinnene ikke er en god løsning. Nedleggelse av ungdomstrinnene på Ankenes og Bjerkvik vil ikke ta høyde for befolkningsvekst i kommunen.

Ved å opprettholde ungdomstrinnene som de er kan vi bidra til bolyst. Da må det være ledig kapasitet på skolene til å ta imot barnefamilier som flytter til byen. Ja takk til vekst!

Kommentarer til denne saken