Endelig klar for godkjenning etter femten år på pinebenken

Måseveien barnehage manglet noen få kvadratmeter for å bli godkjent som kommunal barnehage. I fjor fikk barnehagen bevilget midler til renovering.