Endrer reglene for bruk av Helseekspressen

Torsdag ettermiddag åpnet Pasientreiser HF for at pasienter får dekket bruk av egen bil til eller fra behandling på sykehus.