Gå til sidens hovedinnhold

Enstemmig om samisk i Evenes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Evenes kommunestyre vedtok 14. oktober enstemmig å starte prosessen med å avklare kommunens forhold til forvaltningsområdet for samisk språk.

Det er viktig å understreke at det ikke er et vedtak om et bestemt utfall, men et vedtak om å gjøre en avklaring i en god prosess. Som ordfører er jeg spesielt glad for at selve vedtaket om å starte arbeidet ble gjort enstemmig. Jeg håper prosessen videre også blir både samlende og lærerik for alle.

Nedenfor er mitt innlegg i saken da det ble behandlet i kommunestyret 14. oktober.

Ordfører

Det er for sterkt å kalle dette en historisk dag – vi skal tross alt ikke vedta noe substansielt som berører forholdet til samisk språk i dag.

Men det er likevel en viktig dag i denne prosessen.

Og jeg er svært glad for å kunne stå her og ta denne saken opp til behandling.

Saken i dag handler om vi skal starte en prosess for å avklare vårt forhold til eventuelt å inngå i forvaltningsområdet for samisk språk.

Nådeløst

Begge våre nabokommuner har vært gjennom dette – med ulik konklusjon. Det påvirker ikke våre beslutninger, men det gjør det nødvendig for oss å avklare vår situasjon.

Det er språket det handler om. Hjertespråket. Språket – som er den kanskje aller sterkeste kulturbæreren og den aller sterkeste markøren av tilhørighet.

I lang tid gjorde det norske storsamfunnet det det kunne for å utrydde samisk. Både samisk språk og samisk kultur for øvrig.

Fornorskningspolitikken var nådeløs.

I vårt område var språket nesten helt utryddet. Midt i kjerneområdet for den markesamiske kulturen var språket i ferd med å gå tapt.

Og det å snakke samisk var forbundet med skam.

Kongen

I dag er det heldigvis flere som tar språket tilbake. All ære til hver eneste av de ildsjelene som lærer seg samisk, lærer barna samisk og driver aktiv kulturbevaring og kulturformidling.

Orienteringen vi har fått fra Várdobáiki viser jo bare en del av det. En viktig del, men bare en del.

I 1997 sa kong Harald følgende da han åpnet Sametinget:

Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Den norske stat har derfor et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at det samiske folk skal kunne bygge et sterkt og levedyktig samfunn.

Det sa kongen i 1997. Det kongen peker på er naturligvis et ansvar vi også har som kommune.

Å legge forholdene til rette for at det samiske folk skal kunne bygge et sterkt og levedyktig samfunn.

Og det han sa om å være flettet sammen kunne han like godt ha sagt om vårt område. Vi er flettet sammen gjennom århundrer.

Ansvar

Som det fremgår av saksfremlegget: Det følger av grunnloven at staten og det offentlige har et særlig ansvar for at den samisk folkegruppen kan trygge og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Det skal vi slutte opp om i Evenes. Selvfølgelig. Og det står slett ikke så dårlig til her.

Vi har for eksempel siden 90-tallet innarbeidet det samiske navnet på kommunen vår – Evenášši. Kommunestyret vedtok for ti år siden at vi var positiv i utgangspunktet til forvaltningsområdet.

Vi vedtok samisk navn på skolen vår enstemmig for få år siden. Likestilt med det norske navnet.

Vi har sett at disse debattene blir vanskelig noen steder. Jeg håper og tror at det ikke blir tilfelle her hos oss.

Vi har et godt utgangpunkt. Det er selvsagt at Evenes er en samisk kommune. Også. Ikke bare en samisk kommune. Men også en samisk kommune. Fornorskningsprosessen klarte heldigvis ikke å gjøre om på det.

Samlende

Det er for meg selvsagt at denne prosessen skal kunne foregå ryddig og ordentlig hos oss. Vi kan ha ulike vurderinger og ulike syn, men vi skal gjennomføre denne prosessen uten at den blir ubehagelig for noen av de som er berørt.

Det vi har til behandling i dag er ingen avgjørelse om verken det ene eller det andre. Vi trekker ingen konklusjoner.

Innstillingen er at vi skal starte en prosess for å avklare vårt forhold til samisk språkforvaltningsområde.

Jeg har et stort håp om at de beslutninger vi skal ta her i Evenes i denne saken framover kan bli mest mulig enstemmige – mest mulig samlende. Det fortjener hele Evenes-samfunnet. Vi har sett skempler på at det ikke har lyktes andre steder. Det er bare trasig.

Uavhengig av dette vil det komme saker om navn på bygder og steder, det vil komme saker om navn på bygder og steder, skilting og så videre. Det skal vi håndtere i sin tur. Når disse sakene kommer på dagsorden.

I dag er spørsmålet kun om vi skal starte prosessen for å avklare vårt forhold til forvaltningsområdet for samisk språk. Jeg anbefaler kommunestyret på det sterkeste å slutte opp om innstillingen i saken.

Kommentarer til denne saken