Er dette tidspunktet for å bygge ned skoletilbudet?

Foto:

Av

Gunnar Gamst og Mikael Rølvåg i Narvik Senterparti om skolestrukturen i Narvik.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I økonomiplanperioden for Narvik kommune, 2020 - 2023 har Narvik kommune planlagt følgende investeringer:

 • Ny parkeringsordning
 • Malmporten III
 • Tunnel Furumoen
 • Nye Narvik ungdomsskole
 • Helsehus
 • Ny Brannstasjon

Det tilsvarer en gjeldsbyrde i 2023 på kr. 1 625 080 012, en gjeldsgrad på 86 prosent.

I forbindelse med Rådmannens innstilling til skolestruktursaken blir det blant annet foreslått:

 • Nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik
 • Tre Parallell barneskole på Narvikhalvøya.
 • Ny barneskole og barnehage i Bjerkvik

Dette vil øke gjeldsbyrden til cirka 2 milliarder kroner, en gjeldsgrad på tett opp til 100prosent. Etter Narvik Senterparti sitt syn gjør denne situasjon det vanskelig å skaffe handlingsrom for bærekraftig økonomiforvaltning i Narvik kommune. I tillegg må det nevnes at det må brukes betydelige summer på å oppgradere skolebygg, barnehager, veier osv.

Befaring på Kjøpsvik skole har vist at det må bygges et oppvekstsenter i Kjøpsvik. Her hersker det ingen tvil. Narvik Senterparti stiller seg undrende til om det ellers er veldig kostnadsbesparende å skifte ut de andre skolebyggene. Senterpartiet vil i første omgang oppgradere de øvrige skolebygg til en standard som tilfredsstiller forskriften for miljørettet helsevern i barnehage og skole. Derfor mener Narvik Senterparti at det er naturlig for 1 - 10 skoler i Kjøpsvik, Ballangen, Skjomen, Ankenes, Narvik sentrum, Bjerkvik. Skolene vil være en samfunnsøkonomiske og helsefremmende ressurs for nærmiljøet. Særlig vil dette gjelde for sårbare elever.

Narvik har en god skolestruktur

Kostratallene viser at Narvik kommune har lavest kostnader per elev enn sammenlignbare kommuner både i kostragruppe 8, landet forøvrig og kommunene i Nordland fylke. I forhold til øvrige kommuner i Nordland hele 25.000,- kroner per elev. I tillegg må man merke seg at Narvik kommune har høyest grunnskolepoeng og bruker mer på spesialundervisning. Det er mulig å anta at den spesialundervisningen som gis har effekt.

Narvik Senterparti opplever at nedgang i elevtallet krisemaksimeres. Slik Narvik Senterparti vurderer det er det ei samfunnsøkonomisk krise, ikke ei krise for grunnskolen. Samfunnsøkonomisk ved reduserte rammeoverføringer fra sentrale myndigheter og dermed leveranse på tjenestetilbudet i kommunen. Elevnedgangen i kommunen vil ikke få betydning for klassetall. Det vil stort sett være det samme klassetallet som nå, men med litt færre elever i klassene. Sammenlignet med resten av kommunene i Nordland vil nedgangen bety at Narvik kommune vil komme ned på cirka de samme gruppestørrelsene som øvrige kommuner i Nordland. Dermed skal en tro at utgiftene til spesialundervisning vil gå ned ved at det vil bli tettere lærerdekning.

Narvik kommune driver billigere enn sammenlignende kommuner. Det til tross for en desentralisert skolestruktur og et større bruk av spesialundervisning. Narvik kommune har i realiteten et konkurransefortrinn i forhold til andre kommuner ved at de skårer bedre på grunnskolepoeng og til en billigere penge. Det kan benyttes i forhold til å promotere kommunen for tilflytting.

To av de nasjonale satsingsområdene er bærekraftig samfunn og forsvarlig økonomiforvaltning. Nærskolen er fundament for bærekraftige små og store samfunn. Bærekraftige samfunn revitaliseres gjennom at nye generasjoner etablerer seg når eldre generasjoner forsvinner. Skolen er en avgjørende faktor for at samfunn skal være bærekraftige. Kostratallene viser at Narvik kommune har en forsvarlig økonomiforvaltning av skolene i kommunen.

Spørsmålet Narvik Senterparti stiller seg: Er dette tidspunktet for å bygge ned skoletilbudet i bydelene for å skape en bærekraftig kommune?

Nei er Narvik Senterparti sitt klare svar. Narvik Senterparti vil ha følgende skolestruktur:

 • Oppvekstsenter i Kjøpsvik - Barnehage og 1 - 10 skole til 150 elever
 • Ballangen skole 1 - 10, dimensjoneres for 300 elever
 • Skjomen oppveksenter driftes videre i sin nåværende form
 • Håkvik skole 1 - 7, dimensjoneres for 150 - 200 elever, tilføres gymsal.
 • Ankenes skole 1 - 10, dimensjoneres for 500 elever. Ankeneshallen må holdes i byggeteknisk god stand til de krav som gjelder for idrettshaller.
 • Beisfjord skole 1- 7 dimensjoneres for 150 elever.
 • Narvik ungdomsskole tilpasses 1 - 10 for 660 elever
 • Skistua skole tilpasses 1 - 10 for 400 elever.
 • Bjerkvik skole 1- 10 dimensjoneres for 200 - 250 elever. Svømmehall og idrettshall er en naturlig del av skolen og fritidstilbudet i Bjerkvik.

Det er en selvfølge at alle bygg til en hver tid tilfredsstiller forskriften for miljørettet helsevern i skole og barnehage

Narvik Senterparti vil med sin modell for skolestruktur i Narvik:

 1. Garantere at skolene skal være helsefremmende i et livslangt perspektiv; inkluderende for å forebygge utenforskap, en skole for alle.
 2. Etablere kontinuitet og vedlikeholde i skole/hjem-samarbeidet
 3. Skolen utvikler sitt potensiale som ressurs i lokalsamfunnene i kommunen.
 4. Følge opp valgfaget “innsats for andre”. Eldre elever kan delta som ressurser i undervisningen for yngre elever
 5. Sørge for at elever som ikke finner seg til rette i skolens læringsmiljø kan flyttes til andre skoler.
 6. Se til at utgifter til gjennomføring av eksamen minimaliseres ved at sensorer kan hentes lokalt.
 7. Skolene arealeffektiviseres.
 8. Tilrettelegges for tverrfaglig samarbeid over tid (1-10), spesielt for de sårbare elevene.
 9. Utvikle flerkulturell kompetanse ved hver skole i Narvik kommune
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken