Gå til sidens hovedinnhold

Er Erna Solberg en avstamningsentusiast?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At Sametingspresident Aili Keskitalo, Norske Samers Riksforbund (NSR) og resten av samelandsbevegelsen er avstammingsentusiaster manifesterer seg til stadighet i offentligheten.

Eksemplerpå at så er tilfelle, er at de er entusiastiske forsvarere av sameloven hvor det blant annet er bestemt at det holder å være av 1/8 samisk avstamming for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall. En må i tillegg fortelle at en oppfatter seg som en same. Sametingets valgmanntall baserer seg altså på en avstammingsbrøk og på en sjøloppfatning.

At vedkommende ikke kan et ord samisk og ikke på noen måte skiller seg ut fra den øvrige befolkningen i Norge, verken, sosialantropologisk, sosialt, økonomisk eller kulturelt, spiller ingen rolle i denne sammenhengen.

Den som melder seg inn i Sametingets valgmanntall får dobbelt politisk medlemskap – ett politisk medlemskap i sametingssystemet og et annet i det norske politiske systemet. Dess mere makt og innflytelse sametingssystemet får, desto mer politisk makt og innflytelse får de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Dette får de ut over den politiske makta de har gjennom det ordinære norske politiske systemet, som de har på lik linje med alle andre norske statsborgere. Øket politisk makt til disse medfører selvsagt at det blir mindre politisk makt igjen til de som ikke kan bli godkjent som samer.

Sametingspresident Keskitalo og co er avstamningsentusiaster i så stor grad at de til og med er entusiastiske forsvarere av reindriftsloven. I den er det skrevet inn at en må være av minst 1/4 reindriftssamisk avstamming for å kunne ha rett til å ha reindrift som næring i det reindriftssamiske området. Dette området ligger fra rett sør for Dovre og til grensen mot Russland. (I § 32 i reindriftsloven heter det at forutsetningen for å få lov til å ha reindrift som næring er at en«har foreldre eller besteforeldre som har hatt reindrift som hovednæring.») I dette området er det som en kan se, ikke godt nok å være av samisk avstamming, en må være av minst en kvart reindriftsamisk avstamming. Dette er en lovfestet forskjellsbehandling av samer med utgangspunkt i avstamming

Omvedkommende er av reindriftssamisk avstamming i tilstrekkelig grad, så trenger han eller hun ikke en gang å fortelle at han eller hun oppfatter seg som en reindriftssame. En trenger heller ikke å kunne et ord samisk og en trenger ikke å skille seg kulturelt, sosialt, sosialantropologisk, økonomisk eller kulturelt fra den øvrige befolkningen. Det har heller ingen betydning om vedkommende for eksempel er født og oppvokst i nabolaget til Jan Tore Sanner i Bærum, hos en far og mor, som også er født og oppvokst, i Bærum.

Statsminister Erna Solbergs innenrikspolitiske hjertesaker er den avstamningsbaserte finnmarksloven og konsultasjonsordningen, selveste byggeren av sametingsmakt.

Sameloven og reindriftsloven som jeg omtaler ovenfor, er hun også tilhenger av. Det er to lover som gir særskilte rettigheter med utgangspunkt i avstammingsbrøker. Er også statsministeren og partilederen i Høyre en avstamningsentusiast? Ting kan tyde på det.

Kommentarer til denne saken