Kommentar til Fremovers leder den 28.08.2023.

Jeg er kjempeglad for at overskriften var formulert som et spørsmål. For min del vil spørsmålet likevel være umulig å besvare med ja eller nei uten å måtte fratre som styreleder hos «den tapende part» omgående.

Haikjeften er et kjempeløft for Narvik som kulturby. Jeg tør også å påstå at Haikjeften bidrar til å forsterke bolyst og dempe eventuell «fraflyttingslyst». Dette ser man betydningen av i andre byer som vi kan sammenligne oss med. Stemningen og atmosfæren har vært euforisk, økonomien solid og arrangementet kan ikke omtales som noe annet enn en gedigen suksess.

Uansett – Narvik trenger både VU og Haikjeften, og enda mer.

Da jeg startet som styreleder i VU i 2015 var det allerede adressert et behov for en «sommerfestival». Dette var tema både internt i VU og kom som innspill både fra publikum, næringsliv og samarbeidspartnere.

Da ideen om en sommerfestival etter hvert ble gjort til noe mer enn et ønske og en ide, var den utløsende faktor at den profesjonelle konsertarrangøren HES – som arrangerer fem andre festivaler i Norge - så på muligheten for å etablere en sommerfestival i Narvik. De tok kontakt med Stein Hjertholm som med sitt kontaktnett og hjerte for hjembyen koblet inn næringslivsaktører og etter hvert Vinterfestuka. Resultatet ble at Haikjeften kunne etableres i rekordfart som et samarbeid mellom HES, Vinterfestuka og Stein. Både Stein og HES var tydelige på at festivalen ble bedre dersom VU deltok med sin bakgrunn som en viktig motor for kulturlivet i Narvik. I tillegg tok lokale krefter del i risikoen med finansiering av selskapet.

HES, Vinterfestuka og Stein er også likeverdige eiere og har ulike roller i festivalen gjennom et samarbeid som fungerer svært godt.

Det er derfor svært viktig at VU og Haikjeften ikke settes opp mot hverandre. Stiftelsen Vinterfestuka er så mye, mye mer enn en konsertfestival, men er vanskeligere å selge utenbys som redaktøren riktig påpeker. Aktørene bak Haikjeften kan derimot utfylle hverandre og bidra til at byen totalt sett skal ha et tilbud i større deler av året – et tilbud jeg håper kan utvikles til å bli enda mer omfattende året rundt.

Det er også viktig å merke seg at Vinterfestuka ikke er en konsertfestival, men derimot en kulturfestival som skal favne langt bredere enn en tradisjonell konsertfestival. Det er Vinterefestukas løpende ansvar å sørge for at publikum merker denne forskjellen – selv om det er konsertartistene på plakaten som ofte får mest omtale og oppmerksomhet.

Blant Vinterfestukas pillarer er rallar- og jernbanehistorien, samhandling mellom profesjonelle og amatører, frivilligheten samt satsing mot barn og unge. Dette er vedtektsfestet. Den er en av landets eldste festivaler som har overlevd siden 1956 – mye på grunn av frivilligheten og en enorm lokal oppslutning hos publikum og næringsliv. Haikjeften har på rekordfart befestet seg som en stolt tradisjon – mye på grunn av det samme engasjementet.

Resultatet har nå blitt at både VU og Haikjeften begge er motorer som kan løfte Narvik som festival- og kulturby. Tar vi også Narvik Kulturhus med på lista, er mulighetene enda større.

Og til slutt en høyst lokal oppfordring; Både Haikjeften, Vinterfestuka og Narvik Kulturhus er levende bevis på at også Narvikinger i alle aldersgrupper kan strømme ut i hopetall når innpakningen er god nok. Fortsett med det!