Er i forhandlinger om flyplassområdet: – Svært viktig for Narviksamfunnet at man eier og forvalter området for framtidig næringsutvikling

Narvikgården, Narvik kommunes eiendomsselskap, er i god dialog med Statsbygg om å få kjøpe den gamle flyplasstomten.