Er også innføring av lovfestet konsultasjonsplikt ment som ledd i forsoningsprosessen?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nye kommunestyrer og fylkesting vil få lovproposisjonen om plikt for kommuner og fylker til å konsultere Sametinget og «samiske interesser» til behandling, - dersom den sendes ut på høring. Debatten hittil i det offentlige rom om konsultasjonsplikt, minner om striden i Tromsø i 2012 i bestrebelsene med å få på plass en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune.

For å slippe unna et saklig, offentlig ordskifte om verdien av lokaldemokrati og et reelt kommunalt selvstyre, skal de som er kritisk til lovproposisjonen stemples og stigmatiseres: “Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka forteller løgner og konspirasjon om samer, dem bryr seg overhodet ikke om forskning og selve fakta om samer» (leder i Norske Samers Riksforbund, Runer Myrnes Balto til NRK Sápmi 7. juni). «Igjen må jeg be deg om ikke å sende meg flere e-poster. Det rasistiske sprøytet som du og resten av EDL representerer, er jeg ikke interessert i» (fylkestingskandidat for Troms og Finnmark Høyre og varamedlem i Høyres samepolitiske utvalg - (ekkokammer i dyrking av etnisitet og utvikling av etnopolitikk?) - Nils Kristian Winther, i en e-post 3. juli til meg).

Hverken Myrnes Balto eller meningsfelle Winther har begrunnet hvorfor folkevalgte i kommuner og fylker trenger bistand fra Sametinget, for å gjøre jobben sin. Til samme kategori kan intervjuet som NRK Sápmi publiserte 20. august med tidligere tromsøordfører Jens Johan Hjort, henføres. Hjort gir her NSR en håndstrekning i partiets kamp for å få på plass konsultasjonsplikt. I intervjuet forteller Hjort at han holdt på å ødelegge Tromsøs forhold til det samiske under valgkampen 2011: «Vi visste ikke hva vi gjorde politisk. Vi var blinde. Jeg kunne for lite fornorskningshistorie». Alt dette forklarer «den politiske tabben han gjorde under valgkampen i 2011», legger intervjueren til. «Vi må være stolte av vårt urfolk», påpeker Hjort.

I all sin elendighet fremstår intervjuet som et dårlig skjult bidrag til «no-plattforming», - scenenekt for kritiske røster, med pinlig bruk av hersketeknikker for å skape berøringsangst der ute.

«Den politiske tabben» som Hjort gjorde under valgkampen 2011, ga Høyre en oppslutning på 36,1% og skaffet ham ordførerkjedet. Den innsendte søknaden om å få innlemmet Tromsø i forvaltningsområde for samisk språk, ble trukket formelt ved et flertallsvedtak (H, FrP og V) i Tromsø kommunestyre 9. november 2011. Deretter vedtok kommunestyret enstemmig at Tromsø kommune «vil fortsatt legge til rette for samisk språk og kultur gjennom å ta vare på de eksisterende ordninger, og der det er formålstjenlig, søke å forbedre tilbudet til kommunens samiske befolkning». Et klokt vedtak.

For å forstå det som deretter skjedde - og det som skjer i saken om konsultasjonsplikt - må en kjenne til samelandsideologenes tenkemåte og arbeidsform. Oppfølgingen av kommunestyrevedtaket måtte stanses. NSR og den urbane samepolitiske intelligensia mobiliserte. Kommunal-, moderniserings- og sameminister Jan Tore Sanner (H) – som i 2018 fremmet forslaget om lovfestet konsultasjonsplikt - berømmet i en kronikk i «Finnmarken» 11. januar 2016, Sametinget for å ha «tatt aktivt grep og inngått samarbeidsavtaler. Tromsø og Bodø er gode eksempler i så måte».

Det er vanskelig å se at avtalen har noe med et samarbeide å gjøre. Tromsø påtar seg alle forpliktelser, Sametinget påtar seg ingen. Kommuneadvokaten anmodet avtalepartnerne om å bekrefte en felles forståelse av forpliktelsene i avtalen. Administrasjonen ba om at økonomisk-administrative konsekvenser ble utredet. Hjort avviste anmodningene. En påpekning av at konsekvensene av konsultasjonsplikt ikke er utredet i lovproposisjonen, blir forklart med at det skal utarbeides en veileder til lovforslaget.

Forslaget om konsultasjonsplikt er utviklet i lukket rom av KMD i samråd og forståelse med samelandsideologene/NSR. Et faktabasert offentlig ordskifte om lovforslaget har av den grunn ikke vært mulig. På samme måte som da forslaget til samarbeidsavtale ble lansert i 2012. Det ble en debatt om debatten.

Jeg vet ikke om det var fraværet av kunnskaper om avtalen eller om det var ledd i forsoningsprosessen som kom til uttrykk, da ordfører Hjort skulle orientere sine partifeller om samarbeidsavtalen i møte 9. april 2012. Hjorts avtalemotpart Laila Susanne Vars, etnopolitiker og Sametingets visepresident, var av Tromsøordføreren tildelt oppgaven å opplyse høyremedlemmene om avtalen med Sametinget. Hjort var blitt forhindret å stille opp. Spesielt ja, men faktisk også greit, fordi da skvatt katta ut av sekken: Avtalen skal «være et mønster for tilsvarende avtaler med andre bykommuner hvor det var upraktisk å innføre forvaltningsområde for samisk språk. Vi er klar til å inngå i en mer forpliktende prosess om avtalens ulike aspekter», forsikret Vars, etter i generelle vendinger å ha argumentert for avtalen.

Statsråd Monica Mæland har fortsatt ikke dokumentert belegg for sin påstand i pressen om at «Samene er urfolk – punktum» og at de også er en ILO-169 folkegruppe. Statsrådens lovproposisjon om konsultasjonsplikt kan bli høringstema for påtroppende folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting. Kandidatene bør sette seg grundig inn i lovforslaget https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-116-l-20172018/id2610753/sec1. De bør uoppfordret opplyse hvordan de stiller seg til forslaget. Velgerne har krav på å få vite det, faktisk før valget.

Det var et splittet Høyre i Tromsø som gikk tilbake med utrolige 43% ved valget i 2015. Fordi Tromsø-velgerne i 2012 ikke fikk vite. Velgerne liker ikke å bli lurt. Det er trist når enkelte i politiske miljøer ikke får med seg at de blir lurt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken