Nå, snart 1100 år etter Harald Hårfagres død, er det lenge siden vi har sett på fordelene ved å samle Norge til ett rike. Vi er fortsatt - ikke formelt, men reelt - et land med en koloni.

Hadde det enda vært nordnorske småkonger som jobbet for å beholde sitt Ultima Thule adskilt fra landet forøvrig, ville delingen ved Fauske vært lettere å forstå. Men nei, det er småkongene i Oslo/Viken som tviholder på status quo, mot all fornuft.

Eller, er det likevel fornuft i separasjonsarbeidet som har vært drevet, mens de gjemmer seg bak: 'Visst skal NNB (Nord-Norgebanen) kanskje bygges en gang i framtida, hvis utredningene skulle tilsi det'. At de selv avgjør hva utredningene skal vise, sier de ikke. Stortingsvedtaket fra 2021 om at NNB skal bygges, ignoreres totalt. Riktignok sier vedtaket "realisere", men å realisere en jernbane uten at den bygges, ligger utenfor min fatteevne.

Selvsagt er todelingen av Norge fornuftig. Fornuften kommer riktig nok ikke nasjonen Norge til gode. Men for kolonieierne er en stambane til Tromsø, Alta og Kirkenes selve skrekken. Skulle det nordligste Norge få tidsmessig og framtidsrettet kommunikasjon, dvs en moderne jernbane, er faren stor for at Nord-Norge vil stå mer og mer på egne økonomiske bein.

Allerede i 1989 hadde Bjørnar Seppola gravd fram tall som styrker troverdigheten i koloni­politikken. I en artikkel i heftet "De kaller det forsvar . . ", i et avsnitt som kalles "Nord-Norge som koloni", pekte han på følgende: " - Det forhold at eksport og import går over Sør-Norge påfører Nord-Norge et tap på 19 milliarder pr år -". Det tilsvarer i dag ca 42 mrd, men blir pga kraftig økning i eksport/import i disse 30-35 årene selvsagt mye mer. Er det da så merkelig at kolonien må bevares med alle midler? Tap i nord betyr stort sett gevinst i sør.

Når ting ser ut som total galskap, som eksempelvis frenetisk motarbeiding av lønnsom og sikker transport i nord, har amerikanerne sitt standarduttrykk: "Follow the money"! Følger vi pengestrømmen, forstår vi hylet fra finanseliten i sør, og deres håndlangere i nord, hver gang NNB nevnes.

Det å få mer av nordnorskproduserte verdier til å henge igjen i landsdelen, er noe av det viktigste NNB vil føre med seg. Det skremmer samtidig ledere som bare prioriterer sør.

I samme gate ligger følgene av å oppleve et moderne, komfortabelt og rimelig fremkomst­middel for oss som bor her. (Bruker "oss" selv om jeg forlengst er dratt når toget kommer. Unner dere unge det av fullt hjerte, men dytt på dere også, så skjer det fortere). Dette vil bidra til å snu befolkningnedgangen i nord. Men dette ønsker myndighetene dessverre ikke, noe som bevises ved bruk av sminke på problemet, i stedet for trafikal likestilling.

Andre positive virkninger av jernbane er eksempelvis kvalitetsforbedring på eksportfisken, noe bl a Cermaq - en tungvekter i oppdretten - understreker. I tillegg kommer selvsagt EUs gebyrbelastninger fra 2030, som kan reduseres hvis man får ut fingeren i Oslos labyrinter.

Så har vi klima- og prisvirkningen som vil oppstå når store deler av flypassasjerene går over på raske passasjertog. For her snakker vi naturligvis om dobbeltsporede høyhastighetsbaner, anslått med god overskuddsdrift til Tromsø, og kanskje Alta. Resten - til Kirkenes - bør vi ha råd til å drive med litt tap slik som i sør, i hvert fall foreløpig,. Så kan Finland hugge seg på banen i Skibotn og møte det finske nettet i Kolari, når og hvis de skulle ønske det.

Vi må bare takke BKA, (Besteforeldrenes klimaaksjon) for det storartede arbeid de gjør for det som blir den klimagunstige og enormt nyttige NNB, og for høyhastighetsbaner generelt!

Fikk tilsendt et klipp som viser at det satses ca 1.000 milliarder nkr på jernbane i Frankrike, fram til 2042, mens de spør seg sjøl om det er nok. De understreker også at: "Det finnes ikke noe økonomisk og teknisk funksjonelt alternativ til elektrifisering av gjennomgående linjer for tungtlastede fjerntog". Dette hjelper Frankrike til å komme opp mot tysk jernbanenivå.

OK så langt, men hva skal vi i Nord-Norge, og Norge forøvrig med NNB, utenom det nevnte?

Eksempelvis:

Toget kommer fram, mens trailere og vogntog i dusinvis sperrer E6, E8 og E10 når det snør.

Mot veibasert samferdsel er jernbane i særklasse minst skadelig for natur og for tamme og ville dyrs beiteland. Årsak: Mindre breddebehov, ca 50% går under bakken, pluss brubaner og andre over- og underganger iht moderne byggemetoder. Minimalt gjerdebehov.

Dobbeltspor gjør det praktisk mulig å utstyre banen med raske, medisinsk utstyrte motorvogner strategisk plassert, som kan drive medevac når været forhindrer ambulansebiler og -fly. Dårlig vær er noe klimaet gir mer av etterhvert, og ikke bare i nord.

Banen kan gjøre Forsvarets bestilling av stridsvogner til en bedre investering enn den er nå.

Den er der når vår eneste nåværende landverts gjennomgående - men ferjedelte - forbindelse stenges. Den vil avlaste og komplettere Sverigeforbindelsen, som forøvrig er ca 450 km lengre, hvis man f eks skal fra Oslo til oss. (Og behøver virkelig energibruken å stimuleres?).

Alt dette koster et musepiss fra oljefondet, før det meste av fondet kollapser i tidenes finanskrasj. Bruk av oljefondet er en selvfølge, for å kompensere en landsdel som ikke nettopp har vært overdynget av nasjonale samferdselsprosjekter gjennom tidene.