(Avisa Nordland): «Et smil over midtgangen på bussen om morgenen kan forhindre et selvmord senere på dagen», mente den amerikanske erkebiskopen Fulton John Sheen (1895-1979). Ja, var det bare så enkelt.

Nylig ble selvmordstallene for 2021 gjort kjent. 658 mennesker tok sitt eget liv, de fleste av dem menn. Hele 482 av disse var gutter og menn som valgte å forlate livet. Tallene har ikke vært så høye siden 1990-tallet, og forteller noe om hvilket stort samfunnsproblem selvmord er. Det er dypt tragisk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I et par tiår nå har samfunnet vært klar over at gutter og menn topper de fleste negative statistikker, enten vi snakker skole og utdanning, ensomhet, barnløshet og altså selvmord. Derfor er det rart at Mannsrolleutvalget som ble nedsatt nylig ikke har i sitt mandat å se spesifikt på årsaken til at så mange unge gutter og menn tar sitt eget liv. Utvalget skal riktig nok se på mange samfunnsfelt som berører menns liv, som psykisk helse, familiepolitikk, arbeid og fritid og generelle likestillingsutfordringer. Alle sektorer som har innvirkning på menns livssituasjon. Men altså ikke behandle selvmord som eget tema. Med et så stort samfunnsproblem som selvmord er, og som spesielt rammer menn, burde det vært et eget punkt i utvalgets mandat.

Nordland fylke har hatt en nullvisjon for selvmord helt siden 2014/2015. Likevel har Nordland i flere år vært i øverste sjikt av fylker som mister mange til nettopp selvmord. I 2021 ligger Nordland under landsgjennomsnittet. Tross nullvisjon og innsats: I sommer kunne NRK fortelle at i Meløy kommune viser en undersøkelse at 40 prosent av jentene i alderen 13-16 år har tenkt på å ta sitt eget liv. Tallet er lavere for gutter. Tallene er skremmende, og viser at en nullvisjon for selvmord ikke er nok. Det må konkret handling til, og i Meløy er det også tatt grep.

Også på landsbasis er det vedtatt en nullvisjon. Regjeringen la i 2020 fram en handlingsplan for forebygging av selvmord. Planen inneholder hele 61 tiltak, og det er jo vel og bra at ikke mindre enn åtte ulike departement samarbeider om en så viktig sak. Men det hjelper lite med fine ord når det ikke følger penger med. I 2021 døde det totalt 87 personer i trafikken. Nullvisjon og systematisk innsats har gitt resultater. I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 77,1 millioner til trafikksikkerhet. 658 tok sitt eget liv i fjor. Altså mange ganger flere enn døde i trafikken. Likevel er det i samme statsbudsjett bevilget bare ti millioner til selvmordsrelaterte tiltak. En brøkdel av hva som brukes til tiltak mot trafikkdød. Vi har ingen å miste; uansett. Men ressursbruken gjenspeiler hvor forskjellig samfunnets innsats er.

Verdensdagen for forebygging av selvmord er lørdag 10. september. Mange steder kommer det til å bli tent lys for å minnes alle dem som valgte å forlate livet. Men tente lys er ikke nok til å hindre alle dem som akkurat nå står på kanten til å gjøre alvor av selvmordstankene. Det må flomlys til.