Den 29. oktober 2022 lanserer vi en ny landsdekkende politisk forening i Norge. Mange av oss er frustrert over den manglende debatten rundt vår selvråderett og spesielt i forbindelse med våre stortingsvalg. Derfor er det også manglende kunnskap om hva som skjer med selvråderetten i Norge.

Det er stor enighet i det juridiske miljø at norske velgere har mindre påvirkning i forhold til hvordan landet vårt styres i dag etter 30 år med EØS-avtalen. NOREXIT har derfor et politisk formål om å spre kunnskap og skape debatt om hva EØS-avtalen gjør med vår selvråderett, vårt demokrati og vårt folkestyre.

Vårt folk sa nei til et økonomisk fellesskap i 1972 og nei til en politisk union i 1994. Dette er forhold som må respekteres.

Våre politikere har imidlertid inngått en EØS-avtale som avgir mye av den samme selvråderett som ville blitt avgitt med et medlemskap i EU. Dette har skjedd uten tilstrekkelig debatt og uten folkets tilslutning.

Det viktigste vi gjør i NOREXIT er derfor å engasjere folket slik at vi alle kan få større forståelse for hva som skjer med vårt land, vårt demokrati og vårt folkestyre. Vi mener den demokratiske floken ligger i EØS-avtalen – derfor vil NOREXIT arbeide for at Norge skal ut av EØS. Det gjør vi best med å engasjere og tilføre folket kunnskap gjennom debatter, foredrag, artikler, dialog og tverrpolitisk arbeid.

NOREXIT vil arbeide FOR ET FOLKESTYRT NORGE.

Vi tror at verden er bedre tjent med og utøver bedre samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Det vil skape et mangfold av meninger og ideer hvor nasjonene kan bruke hverandres erfaringer til et bedre sted å være. Vi har tro på de nordiske verdier og de nordiske modellene som gjorde oss godt før EØS-avtalen ble etablert i 1992. NOREXIT.no vil arrangere folkemøter gjennom sin medlemsmasse i tiden som kommer. Vi håper å se deg der.

Tor Petter Ekroll, Paal Framnes og Helge Aarsrud