«Forskjellene i Norge er ikke kjempestore. Så lenge folk føler at forskjellene kommer av noe som er rettferdig, så vil ikke tilliten i samfunnet svekkes.» mener Kristin Clemet fra Høyre og Civita. Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, har sagt at: «Norge tåler økte forskjeller.»

Forskjellene på folk blir nå større fordi det er meningen at de skal bli større. Unger risikerer å bli fratatt støtte til tannregulering og briller, arbeidsledige mister feriepenger, og ungene deres mister muligheter til opplevelser på linje med klassekameratene. Brannskadde mister støtte til fysioterapi.

Men er det rettferdig at man kan se på smilet til ungene om foreldrene deres er fattige eller rike? Er det rettferdig at pensjonistene våre som har bygd landet, skal gå i minus, mens andre går i pluss? Eller at de som sliter med brannskader, har fått ekstra kostnader til å dekke fysioterapi?

Nei.

Clemet og Røe Isaksen tar feil.

Tall fra SSB viser nettopp at forskjellene har blitt store.

Arbeiderpartiet vil heller ha et mer rettferdig Norge. Vi vil ha et Norge der arbeidsfolk får ordentlig betalt, der familiene får trygghet, og der lokalsamfunnene våre får framtidstro. Derfor er forslaget til Arbeiderpartiets nye partiprogram tydelig på at vi heller vil bygge en sterkere velferdsstat og sørge for at flere får trygge jobber i stedet for privatisering og midlertidige stillinger. Vår felles helsetjeneste skal sørge for at det offentlige tilbudet er så godt at det ikke spiller noen rolle om lommeboka di er tjukk eller tynn. Og vi sier klart nei til at pensjonistene våre går i minus, mens andre går i pluss. Trygg pensjon og helse må ikke bli et privatisert ansvar som folk blir tvunget til å stå for alene i et marked.

Tiden er overmoden for en bedre kurs for folk i landet. Tiden er klar for et mer rettferdig Norge!