Et nytt sykehus

Av
DEL

LeserbrevByggestart av det nye regionale sykehuset i Narvik er nå startet opp, skriver Fremover.

Ved siden av den medisinske ekspertisen er den medisinteknologiske faggruppa viktig på et sykehus.

Norske sykehus ligger bedre an enn i flere land, men ennå gjenstår forbedringer. De fleste sykehusene har fagfolk for betjening av utstyret og de mener nå utstyret begynner å bli slitt.

Det nye sykehuset må få det mest moderne tekniske utstyret som det medisinske personalet er avhengig av for å kunne gjøre sin jobb effektivt og skånsomt for pasientene, og at det fungerer til enhver tid.

Eksisterende teknisk utstyr må oppgraderes før nytt utstyr monteres i det nye sykehuset tas i bruk. Som medisinteknisk utstyr tenkes her bl.a. på røntgen, laboratorieutstyr, overvåkning, respiratorer og anestesiapparater.

Medisinsk-tekniske utstyr krever spesialkompetanse, må være tilpasset formålet, brukervennlig, mindre ressurskrevende og lett å vedlikeholde.

Moderne teknologi har varslingssystemer som indikerer mulige feil og da må man ha komponenter/moduler som raskt kan byttes ut med nye som må finnes lett tilgjengelig på stedet.

Eksempel til sammenligning: Et ambulansehelikopter/-fly skal ikke stå på bakken i mangel av reservedeler. Det skal være i luften for transport av pasienter for å redde liv.

Det medisinske personalet behøver kompetanse på utstyret. Det tekniske fagpersonalet trenger opplæring, feilsøking og videreutdanning av nytt utstyr som kan være komplisert. Et samarbeid mellom UNN og UiT (Narvik) ligger vel til rette for dette. Dette må skje mellom disse institusjonene.

Lokalpolitikerne bør holdes unna dette samarbeidet for dette krever kompetanse, ikke lokal partipolitikk.

Men når det nå opplyses at de nye redningshelikoptrene ikke kan lande ved det nye sykehuset, bør de engasjere seg snarest for å få åpnet Narvik lufthavn, men med assistanse av ambulansepersonalet.

Bystyret og administrasjonen viste neppe konsekvensene av sitt vedtak om legge ned flyplassen. Det de nå forsøker er å legge ansvaret for de dårlige flyforbindelsene bl.a. fra Evenes til Bodø på andre. De ble advart, men tok ikke hensyn til disse.

Dette vil kreve ressurser, men storting og regjering har sagt at når det gjelder å redde liv skal det ikke stå penger.

Da Forsvaret anskaffet nye moderne jagerfly (F35) krevde dette en dobling av ressursene for drift og vedlikehold. Dette må man også ta med i planleggingen av fremtidig teknologi og medisinsk-teknisk utstyr.

Både det medisinsinke fagpersonalet og de medisintekniske fagfolkene er avhengige av teknologiutviklingen og hverandre.

Det nye sykehuset i Narvik vil kunne avlaste de store sykehusene i landsdelen. Pasienter fra Tromsø, Bodø, Lofoten/Vesterålen vil kunne få rask behandling, men da må kommunikasjonstilbudet til og fra Narvik være på plass. Dette vil være et viktig argument for å åpne Narvik lufthavn i Framneslia for regionale flyforbindelser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags