Gå til sidens hovedinnhold

Et rettferdig fødetilbud i hele landet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er i dag betydelig mer utrygt å være fødende i distriktene enn i de store byene. Regjeringen har i en rekke år sviktet fødende kvinner i distriktene med manglende prioritering og lite midler. Det er nå på overtid at fødselsomsorgen styrkes i distriktene.

Både fødende kvinner og fagmiljøer har over flere år ropt varsku om utviklingen i fødetilbudet i distrikts-Norge. Flere har de siste årene mistet eller står i fare for å miste sin nærmeste fødestue eller fødeavdeling.

Flere kvinner opplever risikosvangerskap, blant annet fordi de er eldre når de føder. Høyreregjeringen har ikke levert annet enn usikkerhet for fødende og distriktene. Nå gir Arbeiderpartiet et løfte om å snu utviklingen.

Langs kysten er det for mange en lang vei mellom sykehusene. Fødestuene kan være langt unna, eller fødsler blir planlagt til fødeavdeling eller kvinneklinikk. Derfor er det viktig å styrke jordmorstyrte fødestuer og innføre en nasjonal ordning som sikrer at alle jordmødre i distriktskommuner får full stilling.

Arbeiderpartiet vil sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på̊ vei til sykehuset for å sørge for en trygg fødsel for både mor og barn.

Mange norske kommuner klarer ikke tilby en god nok følgetjeneste på grunn av mangel på nødvendige midler. Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å øke bemanningen med mål om en-til-en-oppfølging fra jordmor, satse på̊ følgetjenesten og bedre finansieringen.

Tiden etter fødsel er for mange krevende og tilbudet om oppfølging ikke tilstrekkelig. Derfor mener vi det er viktig å sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig barselavdeling etter fødsel, samt sikre at fødende kan ha med seg partner eller annen person under fødsel.

Politikk handler til syvende og sist om prioriteringer, og prioriteringer koster. Derfor vil vi innføre rammefinansiering av fødetilbudet. Slik at våre politiske mål også er gjennomførbare og gir de gode resultatene vi ønsker oss.

Hvem som bestemmer, betyr noe. Arbeiderpartiet går til valg på en styrking av fødselsomsorgen og oppfølgingen ute i distriktskommunene. Arbeiderpartiet går til valg på å sørge for at jordmor-dekningen blir bedre og alle fødende, uansett hvor de bor i landet, får en god oppfølging før, under og etter fødselen. For hvor du bor skal ikke avgjøre om du har rett på god helsehjelp.

Kommentarer til denne saken