Gå til sidens hovedinnhold

Et rettferdig fødetilbud – uten svar

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et tilsvar i Fremover 17. juni til Mona Nilsen, Stortingskandidat for Nordland Arbeiderparti, reagerte jeg på Aps løfter om dekning av jordmorstillinger uten at hun nevnte at det er stor mangel på jordmødre. Jeg reagerte på at hun ikke tok opp behovet for å utdanne flere jordmødre. Jeg viste også til at mangelen på utdanningsplasser for jordmødre også var det som Riksrevisjonen var opptatt av i en rapport fra 2019 om bl.a. jordmormangel.

Nå har ikke Mona Nilsen svart på mitt innlegg, noe jeg synes er litt rart..

Jeg kan imidlertid orientere om at Partiet Rødt har foreslått dette til stortingets behandling av revidert budsjett som var behandlet fredag 18. juni:

  • 60 nye utdanningsstillinger for jordmødre (som innebærer lønn under utdanning) = 25 mill.
  • 50 nye stillinger for jordmødre på sykehusene= 25 mill.
  • 50 millioner til helseforetakene øremerket «styrking av fødsel- og barselomsorg».
  • Rødt forslag til «akutte» tiltak, dvs ting som kan settes i verk allerede fra august, er kostnadsberegnet av finansdepartementet for hvor mye som trengs i budsjettet for inneværende år.

Forslaget fra Rødt ble dessverre nedstemt i revidert budsjett i Stortinget sist fredag.

Kommentarer til denne saken