De aller fleste i Nord-Norge er i dag mer positiv, mer «glødd» og mer samlet i kravet om bygging enn noen gang. De er rett og slett utålmodige. De vil ha prinsippvedtaket nå og utredning etterpå. Reaksjonene var sterke mot at de av opposisjonspartiene, som i bunn og grunn er for en Nord-Norgebane, ikke klarte å enes om framgangsmåten. Det gjelder både de som stemte for og mot forslaget.

Vi som ordførere i nord deler denne utålmodigheten. Det er nå det skjer. Det er nå vi må forene oss slik at vi får gjennomslag og ikke bare oppslag. I et slikt samarbeid må det gis og tas. Vi har alle veier som sårt trenger oppgradering, men kravet om dette må ikke settes opp mot et samlet krav fra nord om bygging av Nord-Norgebanen. Vi oppfordrer derfor samtlige kommuner på nytt om støtte til prinsippvedtaket om å realisere Nord-Norgebanen, på lik linje som vi gjorde i 2019.

Slaktingen av Jernbanedirektoratets utredning

Jernbanedirektoratet estimerte i sin rapport i 2019 at Nord-Norgebanen skulle koste vel 133 milliarder kroner. Utredningen har blitt kraftig kritisert av både motstandere og tilhengere av banen. Statsministerens innspill om førerløse vogntog på nordnorske «krøtterstier», og Regjeringens forslag om en konseptvalgutredning for all nordnorsk transport har fått enda hardere medfart. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Kanskje er det den dårlig skjulte uviljen mot Nord-Norgebanen og de lettvinte alternativene som presenteres, som gjør at vi nå kan klare å forene oss i nord?

Selv om prislappen for det største samferdselsprosjektet i Nord-Norge ikke er i nærheten av hvor mye som skal brukes på fergefri E39, ser også vi at det finnes potensial for å bygge smartere, raskere og rimeligere.

Les også

Sluker Bodø resten av Nordland?

Les også:

Her er selve løsninga

For å bygge ut jernbane i nord som tidligst mulig realiserer gevinst for folk og verdiskapning, må vi gjøre det trinnvis. Eksempelvis kan en slik trinnvis utbygging skje ved at vi ser på elektrifisering av Nordlandsbanen som en helt naturlig del av Nord-Norgebanen, og at strekningen Narvik – Tromsø er viktig å kombinere med dobbeltspor på Ofotbanen. I tillegg må traseen inn til Tromsø legges annerledes enn Jernbanedirektoratet foreslo i fjor. Det trengs ingen fordyrende linje via Balsnes og undersjøisk tunnel til Tromsøya. Banen må bygges via Nordkjosbotn slik at vi har en enkel kobling nordover. Denne løsningen vil bli vesentlig rimeligere enn Jernbanedirektoratets forslag.

I neste omgang må sidearmen til Harstad og traseen Fauske–Narvik realiseres for å få en sammenhengende jernbane i Norge.

Vi må tørre å satse, og hvis vi gjør de rette tingene i rett rekkefølge, så skal alt ligge til rette for at Nord-Norgebanen endelig kan realiseres.

Les også

Hva om svenskene frigjør seg fra Ofotbanen?

Les også:

Prinsippvedtak eller konseptvalgutredning

Et uttrykk sier: «Da Fanden ville at intet skulle skje – da satte han ned den første komité». Vi frykter at nye utredninger vil forsinke og stoppe utbygging av Nord-Norgebanen nok en gang. Denne gangen må prinsippvedtaket komme først og senest i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan i Stortinget. Behov for ytterligere utredninger vil komme deretter og bygge på det faktagrunnlaget som allerede er utredet og nøye vurdert.

Nord-Norgebanen vil bli et betydelig og nødvendig løft for infrastrukturen i Norge, og samtidig en ryggrad for fremtidig verdiskaping og bærekraft. Nord-Norgebanen vil knytte landet sammen og bygge samfunn. Kan vi klare å snakke med en samlet stemme fra Nord-Norge denne gang?