– Et svært uheldig oppslag

Av
DEL

LESERINNLEGG:Viser til oppslag i Fremover mandag 23.mars under overskriften «-Viktig å si fra om usunn læstadiansk kultur». Dette mener jeg var et svært uheldig oppslag som bidrar til å opprettholde fordommer mot forsamlingen.

Jeg har stor respekt for Daniel Skjevik-Aasbergs opplevelse i møte med bevegelsen han selv var en del av. Når jeg likevel velger å skrive dette innlegget er det både fordi jeg har en annen oppfatning og fordi jeg syntes innlegget var altfor generelt.

Denne saken startet med oppslag i Vårt Land 2. mars. Jeg reagerte på måten Daniel knyttet terroristen til den læstadianske forsamling. Selv om han ikke direkte beskylder dem for å ha radikalisert terroristen går han langt i å legge «noe skyld» på forsamlingen.

Til Vårt Land sier Skjevik-Aasberg at han tror forsamlingen kan ha bidratt. Det gjør han blant annet ved ganske spekulativt uttale seg om «hva han tror terroristen kan ha tenkt». Dette blir for meg useriøst.

Når det gjelder de helt konkrete «sitatene» fra predikanter angående «helvetes ild», «kvinnesyn» og «Metoo» kan jeg ikke kommentere disse direkte da jeg ikke var til stede. Men det er ingen tvil at læstadianske predikanter bruker ord og bilder som er fremmed for mange av oss i dag. Ord som tidligere var vanlig også i Den norske kirke, men så få prester bruker i dag. Samtidig er de som går på læstadianske gudstjenester vant til disse bildene og de oppfatter ordene/ bildene annerledes enn de som bare er innom en gang i blant. Man kan heller ikke stemple en hel menighet/ kirke på bakgrunn av det som en predikant eller prest sier i en preken.

Jeg vil også nyansere «kvinnesynet». Her vil jeg vise til Randi Nymo som har vokst opp med læstadianisme og har skrevet doktorgrad. Hun skriver om kvinnesynet; «Det har nå skjedd en endring - det er ikke så umoderne lenger. Om det finnes noen mannssjåvinister i menigheten(e) så har de ikke så stor makt lenger. Kvinnene utdanner seg og følger med i tiden. Læstadianske menn deler på barnepass og husarbeid - de følger med i tiden. Det går ikke an å skjære alle over en kam. I mitt doktorgradsarbeid; «Helse- og omsorgssystemer i markebygdene i nordre Nordland og Sør- Troms» fikk jeg fram at den læstadianske bevegelse danner et omsorgssystem. Det er masse kjærlighet og å ta vare på hverandre - mentalitet i bevegelsen».

Til slutt vil jeg si at jeg blir skeptisk når «ekser» går ut og kritiserer det de har forlatt. Enten det gjelder trossamfunn, idrettslag, klubber eller losjer. Det er noe med intensjonen, balansen og gangsynet som ofte ikke er klart når «eksen» kritiseres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags