I mars ble det kjent at Hålogaland ressursselskap (HRS) og Remiks i Tromsø, som de to største aksjonærene, skal etablere et biogassanlegg i Skibotn. Et nytt og moderne anlegg til 300 millioner kroner skal produsere av biogass, bio-CO₂ og biokull. Anlegget vil ta imot alt matavfall fra 41 kommuner i Nord-Norge. I planene inngår også fyllestasjoner for biogass, og nå har Enova innvilget støtte på vel 19 millioner kroner for fyllestasjoner i Bjerkvik, Tromsø og Alta.

Ifølge en pressemelding fra Enova er dette den siste søknadsrunden for biogass i transportsektoren. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår.